Objave

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in odlog izvršitve Če ste voznik, ki ste v obdobju dveh let dosegli ali presegli 18 kazenskih točk oz. kot voznik začetnik 7 kazenskih točk, potem vam bo sodišče izreklo prenehanje veljavnosti ...

Preberi več

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja in predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja Do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja pride, če je podan utemeljen sum, da ste storili prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je ...

Preberi več

Veljavnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku

Spremenjena sodna praksa glede veljavnosti pogodbe Pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku so pogosto tvegane, tako s pravnega kot tudi davčnega vidika. Pogosto se sklepajo z namenom, da se premoženje, ki je predmet teh pogodb, ...

Preberi več

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente

Ste zamudili rok za oddajo napovedi – možna samoprijava Če svoj dohodek prejemate v tujini in na FURS-u niste uredili svojega rezidentskega statusa (postali nerezident), ste dolžni dohodek prijaviti slovenskemu davčnemu organu, saj se še ...

Preberi več

Kdo je lahko vzdrževani družinski član?

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vzdrževani družinski člani Davčno osnovo lahko zavezanci za dohodnino zmanjšajo za posebno olajšavo za vzdrževanje družinskih članov. Pogosto se sprašujete ali vaš otrok, starš ali zakonec spada ...

Preberi več

Kako izseliti najemnika - posodobitev po SZ-1E

Odpoved najemne pogodbe in motenje posesti Sprašujete se kaj storiti v primeru, da vaš najemnik preneha s plačevanjem najemnine ali obratovalnih stroškov najetega stanovanja. Ker z najemnikom ne morete vzpostaviti dialoga in medsebojnega ...

Preberi več

Nov vzorec najemne pogodbe po spremembi Stanovanjskega zakona

Spremembe najemnih pogodb Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati dne 19.6.2021, je prinesel kar nekaj novosti, ki smo jih delno predstavili že v ...

Preberi več

Primer daljšega roka za odstop od pogodbe pri prodaju na domu

Kako pomagati starejšim, žrtvam zlorab akviziterjev? Starejše osebe so pogosto tarča akviziterjev oz. prodajalcev, ki jim storitve ali blago vsiljujejo na njihovem domu, običajno v dopoldanskem času brez prisotnosti svojcev, pri tem pa jih ...

Preberi več

Ureditev najema poslovnih prostorov od 19.6.2021 dalje

Razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati dne 19.6.2021, je v 52. členu prinesel določbo na podlagi katere z dnem uveljavitve te novele ...

Preberi več

Kaj morate vedeti o spremembah Stanovanjskega zakona

Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E)  Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začela veljati v mesecu juniju 2021, je prinesla kar nekaj sprememb na področju upravljanja večstanovanjskih stavb, sprejemanja odločitev etažnih lastnikov in ...

Preberi več

Obvezen vpis elektronskega naslova družbe

Novela ZGD-1K zahteva vpis elektronskega naslova družbe v PRS Zadnja sprememba Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena 9.2.2021) je prinesla novost, da morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski ...

Preberi več

DDV novosti pri e-trgovanju ter vprašanja in odgovori

Spremembe DDV obračuna pri e-trgovanju od 1.7.2021 Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne ...

Preberi več
1 2 3 10