Prekrški

Vsakodnevno nas obkroža kopica mestnih, občinskih in cestnoprometnih predpisov. Omrežje pravnih in davčnih nasvetov vam nudi pomoč pri sestavi pritožb in ugovorov v inšpekcijskih postopkih ter pravno svetuje v upravnih sporih. Svetovali vam bomo tudi pri uvedbi upravnega postopka, pri sestavljanju zahtevkov, pritožb, predlogov, prošenj in ugovorov, naslovljenih na državne organe in organe lokalnih skupnosti.

V primeru, da vas je po krivici doletela kazen ali se na primer želite z organom, ki vam je naložil kazen, dogovoriti za obročni način plačila kazni, se obrnite na naše pravne svetovalce – z veseljem vam bomo priskočili na pomoč.

Ponujamo vam

 • pregled dokumentacije in pravno svetovanje s postopanjem v prihodnje
 • pravno pomoč pri pripravi ugovorov zoper odločbe sodnikov za prekrške in zoper plačilni nalog
 • pomoč pri ugovoru zoper odvzem vozniškega dovoljenja
 • komunikacijo z organi ali pripravo ostalih dopisov v vašem imenu
 • pravno pomoč pri pripravi predloga za obročno plačilo izrečene globe
 • prehitra vožnja
 • nespoštovanje cestnoprometnih predpisov
 • nepravilno parkiranje
 • telefoniranje med vožnjo
 • neustrezna oprema avtomobila

Najpogostejše kršitve cestnoprometnih prekrškov na območju Slovenije so

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)