Družinske zadeve | Pravni SOS

Družinske zadeve

Družinski odnosi so še posebej pomembni in zapleteni, saj vključujejo osebe, do katerih gojimo najmočnejša čustva. Pravni svetovalci pri nas vam bodo ponudili nepristransko pravno mnenje ter priskočili na pomoč pri:

 • pripravi oporoke
 • pripravi dednopravnih pogodb (pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja, darilo za primer smrti …)
 • razlagi določenih dednopravnih institutov (dedni delež, zakonito dedovanje, nujni delež)
 • pripravi pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev
 • pripravi sporazuma v primeru sporazumne ločitve partnerja
 • sporazumu o delitvi premoženja, ki ga je treba podpisati pri notarju
 • sporazumu o preživljanju, ki ga je treba podpisati pri notarju
 • sporazumu o preživljanju, vzgoji in varstvu ter stikih s skupnimi otroki

Naj posebno opozorimo, da je v postopku ločitve zakonske ali zunajzakonske zveze v primeru, da imata partnerja otroke, aktivno vključen tudi pristojni center za socialno delo. Center opravlja posvete med partnerjema in otroki, vse v skrbi za varovanje pravic otrok.

V primeru, da gre za nesporazumno ločitev zakonske zveze oziroma zunajzakonske zveze, je postopek ločitve treba sprožiti s tožbo pri lokalno pristojnem sodišču.

Pravni, davčni in finančni svetovalci

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)