Družinske zadeve | Pravni SOS

Družinske zadeve

Družinski odnosi so še posebej pomembni in zapleteni, saj vključujejo osebe, do katerih gojimo najmočnejša čustva.

Družinsko pravo se ukvarja predvsem z vprašanji povezanimi z zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnostjo, njihovimi premoženjskimi razmerji, njihovo razvezo, starševsko odgovornostjo, preživninskimi zahtevki, razdelitvijo premoženja, ukrepi za varstvo koristi otroka ter posvojitvijo, rejništvom in skrbništvom.

Mediacija je način alternativnega reševanja sporov, s katerim se lahko izognemo dolgotrajnim in zamudnim sodnim postopkom. Je postopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno, s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora.

Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države.

Naši pravni svetovalci vam lahko pomagajo z nasveti, spletna stran pa vam nudi tudi vrsto zanimivih in koristnih člankov.

Pravne nasvete vam nudimo

 • pri pripravi oporoke
 • pri pripravi dednopravnih pogodb (pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja, darilni pogodbi za primer smrti, …)
 • pri razlagi določenih dednopravnih institutov (dedni delež, zakonito dedovanje, nujni delež)
 • pri pripravi pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev
 • pri pripravi sporazuma v primeru sporazumne ločitve partnerjev
 • pri sporazumu o delitvi premoženja, ki ga je treba podpisati pri notarju
 • pri sporazumu o preživljanju, vzgoji in varstvu ter stikih z otrokom
 • pri davčnih učinkih sklenjenih pogodb

Družinski člani med seboj pogosto sklepajo darilne pogodbe, izročilne pogodbe, pogodbe za primer smrti, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku in podobne. Preverite tudi davčni vidik pri sklepanju tovrstnih pogodb.

DAVČNI VIDIK SKLEPANJA POGODB

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)