Pravno svetovanje | Pravni SOS

Pravno svetovanje, nasveti in pravna pomoč

Ekipa Pravni SOS vam nudi kvalitetne pravne nasvete in pravno pomoč.

Združujemo strokovnjake s področja obligacijskega, družinskega in gospodarskega prava, ter prekrškov.

Podrobneje vam predstavljamo posamezna področja našega pravnega svetovanja, nosilci katerih so zanje specializirani pravni strokovnjaki.

Kontaktirajte nas in naredite prvi korak k rešitvi.

POGODBE

Strokovnjaki pri Pravnem SOS vam bomo priskočili na pravno pomoč pri pripravi kupoprodajnih pogodb, darilnih in najemnih pogodb in še bi lahko naštevali. Skupaj z davčnimi svetovalci vam bomo pomagali tako pri zadevah s področja nakupa in prodaje, kot pri urejanju poslovnih razmerij z vašimi poslovnimi partnerji in obrtniki.

Z namenom, da bi se izognili morebitnim sporom v prihodnje ali da uveljavite svoje pravice, vam predlagamo sodelovanje z izkušenimi pravnimi svetovalci.

Preberi več

PREKRŠKI

Pravni SOS vam priskoči na pomoč s pravnimi nasveti tudi na področju prekrškov, ki so nehote del našega vsakdana. Če ste storili prekršek, preverite predpise tudi s pomočjo naših pravnih svetovalcev. Omrežje pravnih in davčnih svetovalcev vam bo pomagalo pri sestavo pritožb in ugovorov v inšpekcijskih postopkih ter vam ponudilo pravni nasvet v upravnih sporih, pri sestavljanju zahtevkov, pritožb, prošenj in ugovorov, naslovljenih na državne organe in organe lokalnih skupnosti.

V primeru, da vas je po krivici doletela kazen, ne odlašajte, obrnite se na naše pravne svetovalce, da vam še pravočasno pomagajo.

Preberi več

PRAVICE POTROŠNIKOV

Sodoben način življenja  prinaša vedno več poslovanja na daljavo, predvsem preko svetovnega spleta in elektronske pošte, zato se povečuje število kršitev pravic potrošnikov in število zlorab.

Se zavedate pravic, ki jih imate kot potrošnik? Se zavedate vseh pravic, ko potujete z letali, vlaki in drugimi prevoznimi sredstvi?

Preberite si članke, ki jih je pripravila ekipa Pravni SOS in poiščite si našo pravno pomoč v primeru težav s pridobitvijo odškodnine.

 

Preberi več

DRUŽINSKE ZADEVE

Družinski odnosi so še posebej pomembni in zapleteni, saj vključujejo osebe, do katerih gojimo najmočnejša čustva, zato potrebujemo pravne svetovalce, ki nam bodo s strokovnimi nasveti pomagali rešiti težavo. Nepristransko, pravno svetovanje nudimo pri različnih družinskih zadevah, kot so:

 • oporoke in priprave dednopravnih pogodb (pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja, darilo za primer smrti …)
 • pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev
 • sporazumi v primeru sporazumne ločitve partnerja
 • sporazumi o delitvi premoženja, ki ga je treba podpisati pri notarju
 • sporazumi o preživljanju, vzgoji in varstvu ter stikih s skupnimi otroki
Preberi več

NEPREMIČNINE

Nepremičnine predstavljajo za večino ljudi eno od najpomembnejših investicij v življenju, zato pred njenim nakupom svetujemo previdnost, tako pri oceni svoje finančne zmožnosti kot tudi pravnega stanja nepremičnine.  Pri prometu z nepremičninami sami ali z našo pravno pomočjo preverite vse vidike pravno veljavnega in varnega prenosa lastninske pravice. Davčni svetovalci vam bomo svetovali najboljšo rešitev pri poslovanju z njimi. Pravni SOS, vam lahko posreduje ustrezno pravno in davčno svetovanje, tako na področju pregledov in priprav kupoprodajnih pogodb, darilnih in najemnih pogodb, preverjanju služnosti, pregledu vknjižb, reševanju problemov v medsosedskih sporih, davku na nepremičnine in še marsičem.

Preberi več

DELOVNA RAZMERJA

Pravni nasveti na področju delovnih razmerij oz. delovnega prava so največkrat prepozno iskani, zato vam priporočamo poznavanje svojih pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, s pomočjo pravnega svetovanja, ki vam ga nudi naše omrežje. Vam grozi odpoved delovnega razmerja oz. odpoved pogodbe o zaposlitvi, posvetujte se z nami in se izognite dragemu in dolgotrajnemu sodnemu postopku.

Pravni SOS nudi rešitve fizičnim osebam in podjetjem že v fazi priprave pogodbe, pravno svetuje pri odškodninskih zahtevkih in pripravi aktov s področja delovnega prava.

 

Preberi več

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)