Delovna razmerja | Pravni SOS

Delovna razmerja

EU zahteva sistem za merjenje delovnega časa pri delodajalcih

Skrb za pravice delavcev pri evidentiranju delovnega časa Sodišče EU je odločilo, da se mora v državah EU vzpostaviti sistem za merjenje delovnega časa pri delodajalcih, ki bo poskrbel za uveljavitev pravic, ki jih imajo delavci v skladu z ...

Preberi več

O vročitvi odpovedi delovnega razmerja

Postopek ob vročitvi odpovedi delovnega razmerja Mnogi delodajalci se ob odločitvi, da bodo zaposlenega odpustili, sooči z vprašanjem, kako pravilno vročiti odpoved delavcu, da ne bi prišlo do procesne napake in kršenja zakona. Vročitev ...

Preberi več

Kaj storiti, če ni izplačanega regresa do 1.11.

SKRAJNI ROK ZA IZPLAČILO REGRESA ZARADI LIKVIDNOSTNIH TEŽAV Izjemoma lahko podjetja v likvidnostnih težavah, ki jim to dopušča tudi kolektivna pogodba, izplačilo regresa za delavca preložijo vse do 1.11. v tekočem letu, vendar je to ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju - III. del

Sprememba delovnega mesta zaradi tveganj za nosečnico Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. Področje ureja tudi Mednarodna organizacija ...

Preberi več

Je vaša pogodba o delu za določen čas postala pogodba za nedoločen čas?

PREVERITE ALI IMATE V RESNICI SKLENJENO POGODBO, KI VELJA ZA NEDOLOČEN ČAS Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih šteje pogodba sicer sklenjena za določen čas, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin ali enega od taksativno naštetih ...

Preberi več

Poznate svoje pravice in dolžnosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi po novem?

SPREMEMBE, KI JIH JE DOBRO POZNATI OB ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI   21. januarja je zaživela nova novela Zakona o urejanju trga dela, ki za delavce in brezposelne prinaša nekatere novosti. Predstavljamo največje med njimi. I. ...

Preberi več

Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

Kakšna je osnovna razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo Tako konkurenčna prepoved kot konkurenčna klavzula definirata eno pomembnejših delavčevih dolžnosti – da ne konkurira svojemu delodajalcu (t.i prepoved ...

Preberi več

Pomembne novosti na področju trga dela prinaša 21.10.2017

SPREMEMBE NA PODROČJU TRGA DELA V KRATKEM V VELJAVI V prihodnjih dneh – 21.10.2017 – bodo pričele veljati spremembe Zakona o urejanju trgu dela, ki prinašajo nekatere zelo pomembne novosti tako za delavce kot tudi za delodajalce. V ...

Preberi več

Odpoved delovnega razmerja - odpoved pogodbe o zaposlitvi

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI KRŠITVE KONKURENČNE PREPOVEDI Konkurenčna prepoved je prepoved delavca, da med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravlja posle iz dejavnosti delodajalca, brez njegovega soglasja, pri čemer ...

Preberi več

USTREZNO IN PRIMERNO DELO

RAZLIKA MED USTREZNIM IN PRIMERNIM DELOM V NOVI POGODBI O ZAPOSLITVI Ustrezno in primerno delo sta na videz zelo podobna pojma, poznavanje razlik med njima pa zaposlenemu omogoča predvsem večjo varnost pred prevelikimi spremembami delovnih ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju - II. del

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NOSEČNICI - II. del Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju – I. del

PREVERITE SVOJE PRAVICE V ČASU NOSEČNOSTI Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ki v ...

Preberi več