Kaj morate vedeti o osebnem stečaju?

Na kratko o osebnem stečaju

Postopek v katerem sodišče oz. stečajni upravitelj odloči o razporeditvi vašega premoženja z namenom poplačila upnikov se imenuje osebni stečaj.

Gre za kompleksen postopek, ki je podvržen individualnim situacijam ter različnim kategorijam prava, in torej terja pravnikovo konstantno izobraževanje in prilagajanje novim trendom.

Z vidika dolžnika bi laično lahko rekli, da je postopek odpusta obveznosti enako, kot če bi preložili upravljanje svojih financ na nekoga drugega, saj vam samim do sedaj ni šlo najbolje. Seveda je v tem primeru glavni namen, da poravnate svoje dolgove hitro in učinkovito. Da bi lahko to dosegli, se za obdobje od 2 do 5 let zavežete k omejeni poslovni sposobnosti. To vpliva na sposobnost dviga kreditov, odobritvi limitov, odpiranju podjetij in še več. V preizkusni dobi se tako zavežete preživeti zgolj z razpoložljivim delom mesečnega priliva, ki zajema minimalno plačo z zakonskimi dodatki.

Če so vaši dolgovi že zapadli in ste trenutno pod izvršbami, potem dobro veste, da je poplačilo celotnega dolga lahko neskončno dolgo. Obresti so mesečno zelo visoke in kmalu lahko uvidite, da zapadlost v plačilo nečesa majhnega lahko hitro preraste v neobvladljiv dolg.

Kljub temu, da dolžnikova glavna korist nastopi šele ob pravnomočnem zaključku postopka odpusta obveznosti, pa ste deležni pozitivnih posledic že tekom celotne preizkusne dobe. Za ves čas se tako zaustavijo aktualne izvršbe, rubežniki nimajo več upravičenih pooblastil, ter kar je še najboljše – zaustavi se obrestovanje.

Žal ni vsak dolžnik upravičen tudi do odpusta obveznosti in s tem novega finančnega začetka. Da lahko to pravico izkoristite je potrebno izpolnjevati določene pogoje. Prvi pogoj je, da morate biti absolutno zadolženi. Zadolženi morate biti v 3x znesku vaše mesečne plače in morate zamujati s plačili več kot dva meseca. V primeru brezposelnosti pa mora višina dolga presegati več kot 1.000,00 EUR in zamujati morate že več kot dva meseca. Na Republiko Slovenijo morate biti vezani na podlagi državljanstva, prebivališča, zaposlitve ali lastništva nepremičnine.  Za čas postopka ne smete biti v postopku kaznivega dejanja proti premoženju ali gospodarstvu in kot zadnji pogoj se upošteva dejstvo, da vam v zadnjih desetih letih obveznosti še niso bile odpuščene. In to je vse. No pustiti morate še času čas, slediti pravilom, potem je pa to res vse.

Kljub vsemu se tudi pri odobritvi predloga za odpust obveznosti pojavljajo dodatni stroški odobritve in omejitve. Strošek se krije iz stečajne mase dolžnika, ki pa se obravnava kot prednostna terjatev in je torej najprej poplačana. Nadalje postanete omejeni tudi v denarnem razpolaganju, saj vam je kartično poslovanje onemogočeno. To v praksi pomeni, da razpoložljiva denarna sredstva iz bančnega računa dvignete iz bančnega okenca in poslujete zgolj z gotovino.

Iz dolžnikove perspektive smo tako pokrili osnove in pogoje za postopek osebnega stečaja. Medtem, ko dejstvo, da pravnikom predstavlja zahteven in zakompliciran postopek, sloni na detajlih in specifičnosti vsakega primera posebej. Gre namreč za tesen preplet različnih vej prava in terja veliko znanja iz različnih področij. Največ skrbi, stresa in tesnobe pravniku predstavlja skupno premoženje zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev in kako le-tega kategorizirati v postopku osebnega stečaja.

Celotni postopek osebnega stečaja je urejen v 5. poglavju ZFPPIPP-a ter podredno v ZUP-u. V navedenih zakonih boste nedvomno našli odgovore na vsa vprašanja glede insolventnosti in nasploh finančnem poslovanju.

Če pa potrebujete pravno pomoč oz. pravno svetovanje, smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ter telefona 051 368 812. S svetovalko z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju vas lahko vodimo čez celotni postopek osebnega stečaja.