Delovna razmerja

Delovno pravo je področje, s katerim se vsakodnevno srečujemo in zaradi svojih posebnosti povzroča preglavice tako delavcem kot tudi delodajalcem.

Preprečujte spore s poznavanjem svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, in poiščite rešitve zanje v našem omrežju pravnih in davčnih nasvetov. Posvetujte se z nami in se izognite dragemu in dolgotrajnemu sodnemu postopku. Pravni SOS nudi rešitve fizičnim osebam in podjetjem.

Pravno pomoč in pravni nasvet nudimo na področju delovnega prava

 • s pravnim svetovanjem pri pripravi pogodbe o zaposlitvi ter sporazumni prekinitvi delovnega razmerja
 • s preverjanjem vaših pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (npr. plačilo nadur, dodatek za minulo delo, uveljavljanje konkurenčne klavzule …)
 • s pravnimi nasveti pri pripravi odškodninskega zahtevka zoper delodajalca
 • s pripravo aktov s področja delovnega prava (pravilnik o varnosti pri delu, akt o sistematizaciji delovnih mest, pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti …)
 • s pravno pomočjo pri vodenju disciplinskega postopka, postopka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, iz razloga nesposobnosti, iz krivdnega razloga in postopka izredne odpovedi delovnega razmerja
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
 • Kolektivne pogodbe
 • Zakonodaja Evropske unije

Pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev urejajo

Najpogostejše kršitve delovnih razmerij so

 • neskladnost pogodbe o zaposlitvi z zakonodajo
 • neupoštevanje kolektivne pogodbe
 • postopki ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedi delovnega razmerja
 • izračun odpravnine in izračun odpovednega roka
 • neupoštevanje posebnega varstva starejših, invalidnih oseb, nosečnic, staršev in otrok
 • nespoštovanje konkurenčne klavzule
 • neupravičen izostanek z dela
 • mobing na delovnem mestu

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)