Delovna razmerja | Pravni SOS

Delovna razmerja

Delovno pravo je področje, s katerim se vsakodnevno srečujemo in zaradi svojih posebnosti povzroča preglavice tako delavcem kot tudi delodajalcem.

Preprečujte spore s poznavanjem svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, in poiščite rešitve zanje v našem omrežju pravnih in davčnih nasvetov. Posvetujte se z nami in se izognite dragemu in dolgotrajnemu sodnemu postopku. Pravni SOS nudi rešitve fizičnim osebam in podjetjem.

 • s pravnim svetovanjem pri pripravi pogodbe o zaposlitvi ter sporazumni prekinitvi delovnega razmerja
 • s preverjanjem vaših pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (npr. plačilo nadur, dodatek za minulo delo, uveljavljanje konkurenčne klavzule …)
 • s pravnimi nasveti pri pripravi odškodninskega zahtevka zoper delodajalca
 • s pripravo aktov s področja delovnega prava (pravilnik o varnosti pri delu, akt o sistematizaciji delovnih mest, pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti …)
 • s pravno pomočjo pri vodenju disciplinskega postopka, postopka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, iz razloga nesposobnosti, iz krivdnega razloga in postopka izredne odpovedi delovnega razmerja

Pravno pomoč in pravni nasvet nudimo na področju delovnega prava

Najpogostejše kršitve delovnih razmerij so

 • neskladnost pogodbe o zaposlitvi z zakonodajo
 • neupoštevanje kolektivne pogodbe
 • postopki ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedi delovnega razmerja
 • izračun odpravnine in izračun odpovednega roka
 • neupoštevanje posebnega varstva starejših, invalidnih oseb, nosečnic, staršev in otrok
 • nespoštovanje konkurenčne klavzule
 • neupravičen izostanek z dela
 • mobing na delovnem mestu
Pravni, davčni in finančni svetovalci

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)