Mobilna pisarna

Zavedamo se, da imate podjetniki drugačne, pogosto zahtevnejše potrebe s področja prava, davčne optimizacije in poslovno – finančnega svetovanja. Strokovnjaki pri Pravnem SOS vam bomo zato omogočili celovito pravno, davčno in poslovno svetovanje na enem mestu in sicer v okviru našega omrežja.

V primeru, da obseg vašega poslovanja ne omogoča zaposlitve pravnika za polni delovni čas, izkoristite možnost, ki vam jo nudi mobilna pisarna z delom strokovnjaka, ki vam bo s svojimi pravnimi nasveti na voljo ves čas v obdobju, ko ga boste potrebovali. Mobilna pisarna vam tako lahko ponudi tudi dolgoročno sodelovanje in pogostost sodelovanja, prilagojeno potrebam vaše družbe (tedensko, mesečno, po dogovoru). Pravna pomoč se izvaja na sedežu vaše družbe ali na daljavo, z uporabo sodobnih elektronskih poti. Seveda pa nudimo podjetjem tudi enkratne storitve poslovnega svetovanja – pravno, davčno in finančno svetovanje.

Ponujamo ustrezen odziv na potrebe današnjega sodobnega časa, fleksibilnost in strokovnost, zato nas pokličite ali pa nam povpraševanje posredujte na info@pravnisos.si.

V nadaljevanju preverite storitve poslovnega svetovanja, ki vam jih ponuja naše omrežje.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • opravljanje del in nalog pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov
 • analiza odstopanj in predlog ustreznih prilagoditev Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov
 • priprava Pravilnika o varstvu osebnih podatkov in Politike varovanja osebnih podatkov
 • priprava Pogodbe o varstvu in obdelavi osebnih podatkov s pogodbenimi partnerji (obdelovalci podatkov)
 • priprava obrazca Privolitev zaposlenega za obdelavo dodatnih osebnih podatkov in predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi
 • predlog Evidence obdelav osebnih podatkov
 • predlog Soglasja za različne namene obdelovanja osebnih podatkov (neposredno trženje, e-knjiga,…)
 • pregled in posodobitev notranjih aktov
 • priprava vseh notranjih aktov
 • usklajevanje pridobivanja ustreznih dovoljenj od tretjih oseb (npr. izdelava ocene tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu, požarna varnost, organizacija potrebnih izobraževanj v sodelovanju z zunanjimi sodelavci …), priprava specifičnih notranjih aktov, ki jih od delodajalca zahtevajo kolektivne pogodbe
 • priprava akta o ustanovitvi
 • priprava dokumentacije, ki je potrebna za ustanovitev družbe, podružnice ali poslovalnice
 • priprava pogodb in dostopov do pogodb
 • proučitev pogodb in svetovanje pri interpretaciji pogodbenih določil
 • svetovanje pri pravni ureditvi pravnih razmerij

NOTRANJI AKTI in POGODBE

DELOVNO PRAVO

 • priprava pogodb o zaposlitvi za vse vrste zaposlitev
 • priprava dokumentacije ter pravno svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja
 • svetovanje glede tolmačenja določb kolektivne pogodbe in delovne zakonodaje
 • pravno svetovanje v zvezi z vašo individualno pogodbo
 • pravna pomoč pri pripravi dokumentacije za disciplinske ukrepe delavcu
 • tolmačenje konkurenčne klavzule
 • sprememba dejavnosti družbe
 • sprememba pravne oblike družbe (npr. preoblikovanje iz s. p. v d. o. o.)

STATUSNE SPREMEMBE DRUŽBE

DAVČNO SVETOVANJE

 • pregled vaših računov, poslovanja in svetovanje glede davčne optimizacije
 • reševanje tekoče davčne problematike in sodelovanje v davčnih postopkih
 • davčno svetovanje pri izbiri oblike poslovanja ali statusnih preoblikovanjih
 • davčno svetovanje pri nakupih in prodajah nepremičnin
 • svetovanje pri poslovanju s tujino
 • ostalo davčno svetovanje
 • sodelujemo pri izvedbi ali nadzoru javnih naročil
 • nudimo celovito pravno pomoč tujim podjetjem v Sloveniji
 • prevajamo pravna besedila med angleščino, nemščino in slovenščino
 • preverjamo tudi pravno ali davčno okolje v tujini za potrebe slovenskih podjetij
 • nudimo pravno pomoč pri predlogu za izvršbo v Sloveniji in svetujemo pri pripravi in vložitvi predloga za izvršbo v tujini

OSTALO