Ali vpliva osebni stečaj tudi na partnerja?

Izločitvena pravica partnerja

V kolikor je nad enim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem začet postopek osebnega stečaja, so določbe 83. člena Družinskega zakonika tiste, ki urejajo delitev skupnega premoženja zakoncev.

Sam postopek razdelitve skupnega premoženja v okviru postopka osebnega stečaja se izvaja v okviru preizkusa terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic. Delo stečajnega upravitelja je pripraviti seznam preizkušenih terjatev po javno objavljenem oklicu o začetku postopka osebnega stečaja. V določenem roku mora vse prijavljene terjatve tudi preizkusiti. Kadar se postopek osebnega stečaja prične nad enim izmed zakoncev, lahko drugi zakonec prijavi izločitveno pravico, s katero zahteva delitev skupnega premoženja. Kot skupno premoženje zakoncev se štejejo vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti. V praksi bi na primer  izločitveno pravico uveljavljal drugi zakonec na rubljivem avtomobilu tudi, če ni lastnik avtomobila, pa je izvor sredstev za nakup izviral iz finančnih sredstev, ki so bila pridobljena tekom trajanja zakonske zveze.

Izločitvena pravica drugega zakonca ne zajema zgolj pravice uveljavljanja, temveč celo pravico do ugotovitve obsega premoženja zakoncev ter določitev deleža na skupnem premoženju. Rok za uveljavljanje izločitvene pravice drugega zakonca je le tri mesece od objave oklica o začetku postopka osebnega stečaja, v kolikor je rok zamujen se šteje, da je prijavil izločitveno pravico na deležu skupnega premoženja, ki je enak polovici. Seveda, si nihče ne želi, da bi mu bil priznan zgolj delež na polovici  skupnega premoženja, če je to daleč od resnice. Težave se pojavljajo tudi pri namenskih kreditnih pogodbah, saj je velikokrat zakonec, ki ni zapadli dolžnik, nosilec kreditne pogodbe, dejanski plačnik in s tem lastnik stvari. Tudi v tem primeru, se lahko posega po premoženju, v kolikor drugi zakonec ne uveljavlja svoje izločitvene pravice.

Absolutno lahko postopek osebnega stečaja enega zakonca ali zunajzakonskega partnerja vpliva na premoženje drugega partnerja. To se zgodi zato, ker na skupnem premoženju deleža zakoncev nista določena, temveč pripada obema zakoncema skupaj, kar pomeni, da posamezen zakonec ne more samostojno razpolagati s skupnim premoženjem. Družinski zakonik ureja dva premoženjska režima med zakoncema, in sicer zakoniti in pogodbeni. Pogodbeni velja v kolikor je izrecno sklenjen in dogovorjen med zakoncema, sicer velja zakoniti režim. Slednji ločuje med skupnim premoženjem in posebnim premoženjem zakoncev. Nedvoumno je, da je stečajna masa sestavljena iz celotnega posebnega premoženja stečajnega dolžnika, vendar ne smemo pozabiti, da v stečajno maso spada tudi polovica skupnega premoženja zakoncev, razen, če ni dokazano drugače.

Če potrebujete pravno pomoč oz. pravno svetovanje, smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ter telefona 051 368 812. Vodimo vas lahko namreč čez celotni postopek osebnega stečaja, s svetovalko z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Vašemu partnerju pa svetujemo, kako naj zavaruje svoje pravice.