Pravice potrošnika po novem Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Pregled novosti zakona

Nov Zakon o varstvu potrošnikih (ZVPot-1) je že veljaven, uporabljal pa se bo od 26.1.2023. Nadomešča obstoječi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami ZVPNPP ter v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive s tega področja.

Glede na obstoječi zakon prinaša kar nekaj sprememb, med katerimi bi zlasti opozorili na novosti na področju jamčevalnih zahtevkov za neskladno prodano blago, dobave digitalnih vsebin in storitev, spletnih tržnic, pogodb na daljavo in garancij za tehnično blago.

Po novem tako potrošnik nima več možnosti izbire med različnimi jamčevalnimi zahtevki do prodajalca v primeru neskladnosti kupljenega blaga, temveč jih mora uveljavljati po vrstnem redu. Najprej lahko zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. Šele če tega ne doseže oz. prodajalec tega zahtevka ne izpolni, lahko potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Kljub vsemu pa za blago, katerega neskladnost bi se pokazala v relativno kratkem času po nakupu, to je v manj kot 30 dneh od dobave, kupec lahko uveljavlja pravico do zavrnitve, kar pomeni, da lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila, ne glede na prej navedeno hierarhijo jamčevalnih zahtevkov. Prodajalec pa ima regresno pravico do odgovornega podjetja v pogodbeni verigi, za dobavo neskladnega blaga, če gre za odgovornost za stvarne napake po Obligacijskem zakoniku, v obdobju dveh let.

Jamčevalni rok za novo blago je v dolžini dveh let, kar velja tudi za rabljeno blago, če se prodajalec (podjetje) in kupec rabljenega blaga ne dogovorita za krajši jamčevalni rok, vendar ne krajšega kot eno leto. Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

Pri dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev se na novo uvaja obvezno jamstvo za skladnost digitalne vsebine in potrebne posodobitve, tudi varnostne posodobitve in prav tako hierarhija jamčevalnih zahtevkov, kot že predhodno omenjena.

Spletnim tržnicam, ki omogočajo sklepanje pogodb na daljavo med podjetji, fizičnimi osebami in potrošniki, se je na novo dodala obveznost, da zagotovijo potrošnikom informacije ali sklepajo pogodbo s podjetjem ali drugo osebo, ki je ali pa ni zavezana po zakonu o varstvu potrošnikov ter navedbo njegove pravice. Ponudnik spletne tržnice bo zato moral že predhodno pridobiti izjavo ponudnika blaga, storitve ali digitalne vsebine, ali gre za zavezanca po tem zakonu ali ne.

Spletne tržnice bodo morale razkriti glavne parametre po katerih se razvršča ponudbe kot rezultat iskalnih poizvedb, razkriti bodo morale plačano oglaševanje in plačilo za doseganje višje razvrstitve med rezultati iskanja. Potrošnik mora biti seznanjen z informacijo, ali je bila cena prilagojena njegovemu profilu glede preteklih nakupov.

Novosti so tudi na področju obveznih garancij za tehnično blago, po novem se lahko uveljavlja zahtevke iz naslova obvezne garancije za brezhibno delovanje samo do proizvajalca, ne pa tudi do prodajalca, kot je to veljalo doslej.  Še naprej velja obvezna enoletna garancija za tehnično blago ter obvezna poprodajna storitev (proti plačilu) tri leta po izteku obvezne garancije.

Za pravno in davčno pomoč smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefona 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.