Davčno svetovanje

Urejeno in optimizirano davčno poslovanje si lahko zagotovite s pomočjo davčnih svetovalcev, ki vam ponudijo celovito davčno rešitev in hkrati obrazložijo njene finančne in pravne učinke.

Davčni in pravni svetovalci v omrežju Pravni SOS zagotavljajo visoko kvalitetne storitve na širšem področju delovanja, zato vam priskrbijo pravno in davčno mnenje tako v zvezi z davki na nepremičnine, davki za pravne osebe, dohodnino, urejanju davčnega rezidentstva, poslovanju s tujino itd..

Optimizirajte svoje prihranke tako, da plačate le toliko davka, kot je potrebno. S pomočjo davčnega strokovnjaka izberite najboljšo davčno rešitev, znižajte  si davčno tveganje in odpravite davčne napake iz preteklosti. Priskrbite si sodelovanje davčnega svetovalca v primeru vodenega davčnega postopka.

Omrežje pravnih in davčnih nasvetov vam nudi davčno svetovanje

 • pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov
 • davčno svetovanje pri dohodnini, drugih davkih za fizične osebe in uveljavljanju davčnih olajšav
 • davčno svetovanje pri davku od dohodka pravnih oseb in davčnih olajšavah
 • ugovor na izračun dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb
 • davčno pomoč pri davku na dodano vrednost (DDV)
 • preventivni davčni pregled in predlog za izboljšave s strani davčnega svetovalca
 • reševanje tekoče davčne problematike in pojasnila o posledicah prihodnjih načrtovanih transakcij
 • sodelovanje davčnega svetovalca v davčnih postopkih
 • davčno svetovanje pri mednarodnem poslovanju
 • davčno pomoč pri statusnih preoblikovanjih, urejanju davčnega rezidentstva, pripravi elaboratov za transferne cene

ZA NEREZIDENTE (FIZIČNE OSEBE) V SLOVENIJI

 • pomoč pri urejanju rezidentskega statusa – prihod v Slovenijo
 • pridobitev davčne številke, EMŠA, prijava ali odjava iz sistema socialne varnosti in pomoč pri prijavi prebivanja oz. začasnega prebivališča
 • pomoč pri davčni napovedi in obračunih za nerezidente za dohodke z virom v Sloveniji (avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju,…)
 • v primeru zaposlitve pri tujem delodajalcu pomoč pri oddaji davčne napovedi
 • obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlenega pri tujem delodajalcu
 • svetovanje glede vključitve v socialno zavarovanje, če oseba opravlja delo v dveh državah ali za dva delodajalca iz različnih držav
 • drugo davčno svetovanje s tega področja

 

ZA TUJE PRAVNE OSEBE V SLOVENIJI

 • pridobitev DDV številke
 • pridobitev davčne številke za matično podjetje in zakonitega zastopnika v primeru odprtja podružnice tujega podjetja v Sloveniji
 • drugo davčno svetovanje za tuja podjetja v Sloveniji

Davčne storitve za nerezidente

in

tuje pravne osebe

v Sloveniji

Davčne storitve za

Slovence

v tujini

 • pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov
 • svetovanje glede vključitve v socialno zavarovanje, če oseba opravlja delo v dveh državah ali za dva delodajalca iz različnih držav
 • pomoč pri prijavi finančnega računa v tujini
 • pomoč pri urejanju rezidentskega statusa – odhod iz Slovenije
 • drugo davčno svetovanje

Davčni nasveti se izdelajo na osnovi vašega povpraševanja, pri čemer skrbimo za zaupnost posredovanih informacij. Cene določene storitve davčnega svetovanja so znane vnaprej. V primeru, ko vaše povpraševanje presega predvideni obseg ali zahtevnost storitve, vam ponudimo tudi možnost dogovora prek mobilne pisarne.

Davčni svetovalec je na voljo tako fizičnim osebam, kot tudi zasebnikom, podjetnikom, gospodarskim družbam in vsem drugim oblikam organiziranja (zavodi, zadruge, društva).

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)