Postopek dela

Veseli nas, da vam lahko pomagamo. Izberite ikono KONTAKTIRAJTE NAS in nam posredujte izpolnjen obrazec. Na kratko nam opišite svojo željo, pravno ali davčno vprašanje oz. svoj problem. Za varnost posredovanja dokumentov uporabljamo certifikat SSL– varno povezavo. Pišete nam lahko tudi prek elektronske pošte info@pravnisos.si. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 051 368 812. V primeru nerazumevanja ali določenih nejasnosti v vašem posredovanem sporočilu vas bomo obvestili.

POŠLJEMO PREDRAČUN ZA PLAČILO

Cena pravnega ali davčnega svetovanja je v precejšnji meri odvisna od zahtevnosti vašega primera, zato vam bomo povratno posredovali ponudbo oz. predračun, iz katerega bo razvidno, v katerega od štirih cenovnih nivojev spada vaše povpraševanje. Poslovno sodelovanje med družbo Legalis svetovanje d. o. o., in stranko se šteje za sklenjeno prvi naslednji dan, ko družba prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oz. predračuna.

Na podlagi sklenjenega poslovnega sodelovanja in sprejetimi splošnimi pogoji poslovanja vam posredujemo želeni dokument, pravno/davčno mnenje ali nudimo ustrezno strokovno svetovanje. Storitev izvedemo v najkrajšem možnem roku, ki je definiran glede na zahtevnost primera in znaša od dva delovna dneva do desetih delovnih dni. Stranki se lahko dogovorita tudi za krajši rok za izdajo mnenja. Družba ima vzpostavljen tudi sistem preverjanja kakovosti storitve v primeru vaše reklamacije in vam v primeru upravičenosti zahtevka omogoča vračilo že plačanega zneska storitve.

POŠLJEMO PISNO PRAVNO MNENJE

NUDIMO TELEFONSKO POMOČ PO POTREBI

Družba vam nudi tudi telefonsko pomoč po potrebi, s čimer vam bomo pomagali bolje razumeti posredovano strokovno mnenje. V primeru, da potrebujete/želite dodatna pojasnila, nam, prosim, samo posredujte svojo prošnjo. Pravni ali davčni svetovalec vas bo v najkrajšem možnem času poklical. V primeru zahtevnejših primerov se za dodatna pojasnila lahko tudi osebno srečamo z vami.

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)