Pogodbe

Strokovnjaki pri Pravnem SOS vam bomo priskočili na pomoč pri še tako zapleteni pogodbi ali v življenjski situaciji, ki jo želite urediti tako, da bo skladna z zakonodajo. Pomagali vam bomo tako pri zadevah s področja nakupa in prodaje kot pri urejanju poslovnih razmerij z vašimi poslovnimi partnerji in obrtniki.

Z namenom, da bi se izognili morebitnim sporom v prihodnje, vam predlagamo, da vam pogodbo pripravimo izkušeni pravni svetovalci, saj jo bomo prilagodili vaši specifični situaciji.

 • kupoprodajna pogodba za vozilo
 • najemna (zakupna) pogodba
 • donatorska pogodba
 • sponzorska pogodba in
 • dednopravne pogodbe (pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja …)

Najpogostejše pogodbe in druge pravne listine, ki jih pri nas naročajo stranke

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)