Podjetja

Tudi normirani d.o.o. obstaja

Normiranost pri s.p. in d.o.o. Med Slovenci je že dolgo poznan pojem normirani samostojni podjetnik (s.p.), manj znana davčna oblika podjetja pa je normirani d.o.o. Gre torej za družbo z omejeno odgovornostjo, ki nima obdavčenega dobička, ...

Preberi več

Insolventnost

Institut postopka osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti Stanje insolventnosti nastopi takrat kadar imajo bodisi fizične ali pravne osebe težave s plačilno sposobnostjo. Šteje se, da posameznik v nekem daljšem časovnem obdobju ni ...

Preberi več

Videonadzor po ZVOP-2

Kaj zakon predpisuje  pri uvedbi videonadzora? Za videonadzor je potrebno v skladu z zakonodajo upoštevali dokaj stroge standarde, zato vam v nadaljevanju povzemamo vsebino novega zakona na tem področju. Za videonadzor je potrebno v prvi ...

Preberi več

Pavšal za fotokopiranje - avtorske pravice

ALI SO IMETNIKI TISKALNIKOV IN SKENERJEV ZAVEZANCI? Najverjetneje ste kot podjetje ali samostojni podjetnik že prejeli poziv Združenja SAZOR GIZ k.o. k podpisu licenčne pogodbe na podlagi Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek ...

Preberi več

Obvezen vpis elektronskega naslova družbe

Novela ZGD-1K zahteva vpis elektronskega naslova družbe v PRS Zadnja sprememba Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena 9.2.2021) je prinesla novost, da morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski ...

Preberi več

Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe do konca junija

Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela ...

Preberi več

Pravice najemnikov poslovnih nepremičnin v času epidemije

Pravice najemnikov poslovnih stavb in poslovnih prostorov do 30.6.2021 Najemniki poslovnih stavb in poslovnih prostorov (v nadaljevanju: najemniki) imajo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala ...

Preberi več

Pravice iz protikoronskih paketov do 31.12.2020 in predlog novega Zakona (PKP7)

Katere pravice se iztekajo in nove obetajo Posredujemo vam povezave do informacij, kakšni so pogoji in omejitve glede pomoči iz protikoronskih paketov, katerih rok se izteče dne 31.12.2020: mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober, ...

Preberi več

Kaj storiti z zaposlenimi v času krize?

PREMISLEK O RAVNANJU Z ZAPOSLENIMI V ČASU KRIZE V kriznih časih preverjajo delodajalci različne možnosti kratkoročnega preživetja, vsem pa svetujemo preudarno ravnanje z dobrimi kadri. Od vašega ravnanja z njimi je morda odvisna tudi usoda ...

Preberi več

Spremembe pri dohodkih iz dejavnosti, pri določanju nabavne vrednosti kapitala in času pridobitve kapitala

IZKLJUČITEV DOLOČENIH PRIHODKOV IZ DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA DAVČNE NAMENE, SPREMEMBE PRI DOLOČANJU NABAVNE VREDNOSTI KAPITALA OB PRIDOBITVI TER SPREMEMBE PRI ČASU PRIDOBITVE KAPITALA Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ...

Preberi več

Zanimivi javni pozivi Slovenskega podjetniškega sklada

Ne spreglejte možnosti sofinanciranja vaših projektov – digitalnega marketinga, vzdrževanja certifikatov, udeležbo na tujih trgih, preoblikovanja družbe,… Preverite poziv Javnega sklada RS za podjetništvo, ki ponuja sofinanciranje ...

Preberi več

Poslovna skrivnost in zaščita žvižgačev

Nova zakonska ureditev poslovne skrivnosti in direktiva EU, ki ščiti žvižgače Poslovna skrivnost je odslej urejena z Zakonom o poslovni skrivnosti, v skladu  z direktivo EU o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih ...

Preberi več
1 2