Objave | Pravni SOS

Objave

Vračilo plačila ali dobropis (vrednotnica) za neopravljeno storitev

Uredba EU, priporočilo Evropske komisije in naša zakonodaja Aktualna problematika, ki jo je povzročila pandemija, je terjala hitre rešitve s strani držav, da bi se na ta način zmanjšala povzročena škoda tako potrošnikom kot tudi ...

Preberi več

Kaj storiti z zaposlenimi v času krize?

PREMISLEK O RAVNANJU Z ZAPOSLENIMI V ČASU KRIZE V kriznih časih preverjajo delodajalci različne možnosti kratkoročnega preživetja, vsem pa svetujemo preudarno ravnanje z dobrimi kadri. Od vašega ravnanja z njimi je morda odvisna tudi ...

Preberi več

Ukrepi za delodajalce, delavce, upokojence, študente - COVID 19

PREGLED POVRAČIL, OPROSTITEV IN DODATKOV ZARADI VIRUSA COVID-19 (osveženo) Posredujemo vam kratek pregled ukrepov, ki so zajeta v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in ...

Preberi več

Problematika stalnega in začasnega prebivališča najemnikov

Kaj morajo vedeti najemniki in najemodajalci, ko sklepajo najemno pogodbo? Na vse večje težave s prijavo stalnega prebivališča mnogih slovenskih prebivalcev je že pred nekaj leti opozarjal Varuh človekovih pravic, vendar tudi Zakon o prijavi ...

Preberi več

Stalno in začasno prebivališče v Sloveniji, stalni in začasni naslov v tujini

PRIJAVNO – ODJAVNA obveznost in z njimi povezani postopki Prijavno – odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji ter stalnim in začasnim naslovom v tujini ureja Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki ...

Preberi več

Kaj moramo vedeti o odrejanju dela na domu

Kako ravnati pri odrejanju dela na domu? Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za delo (MDDSZ) objavljeno pojasnilo glede možnosti odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in ...

Preberi več

Pozivi za plačilo visoke parkirnine in stroškov iz tujine v nasprotju z zakonom in kodeksom

OBJAVLJENO MNENJE KOMISIJE ZA ETIKO GLEDE RAVNANJA ODVETNIKA Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije je sprejela stališče, da odvetniki, ki prebivalce Slovenije pozivajo k plačilu neplačanih parkirnin in visokih stroškov postopka v ...

Preberi več

Kaj ne sodi med delo ali zaposlovanje na črno?

KATERE VRSTE POMOČI SO NAM LAHKO NA VOLJO IN KAKŠNA JE RAZLIKA MED NJIMI? Odgovore na tovrstna vprašanja boste našli v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), kjer so podane razlage naslednjih del, ki ne sodijo med ...

Preberi več

Spremembe pri olajšavah za vzdrževane družinske člane

NOVOSTI KI JIH PRINAŠA DAVČNO LETO 2020 PRI POSEBNIH OLAJŠAVAH ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE Med novostmi v dohodnini, ki jih je prinesel ZDoh-2V, je tudi sprememba pri priznanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki je ...

Preberi več

Spremembe pri dohodkih iz dejavnosti, pri določanju nabavne vrednosti kapitala in času pridobitve kapitala

IZKLJUČITEV DOLOČENIH PRIHODKOV IZ DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA DAVČNE NAMENE, SPREMEMBE PRI DOLOČANJU NABAVNE VREDNOSTI KAPITALA OB PRIDOBITVI TER SPREMEMBE PRI ČASU PRIDOBITVE KAPITALA Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ...

Preberi več

Povračilo kupnine za letalske karte, plačane z bančno kartico

Kako do povračila kupnine za letalsko vozovnico ADRIE AIRWAYS - z zahtevkom do banke, izdajateljice bančne kartice Če ste plačali letalsko karto z bančno kartico in niste bili uspešni pri uveljavljanju svojega zahtevka za povračilo kupnine ...

Preberi več

Prikrito delovno razmerje, iskanje pravice in posledice zaposlovanja na črno

Če opravljate delo na podlagi civilne pogodbe namesto pogodbe o zaposlitvi Za prikrito delovno razmerje gre takrat, ko opravljate delo na podlagi civilne pogodbe, čeprav bi ga glede na dejanske okoliščine morali opravljati na podlagi pogodbe o ...

Preberi več
1 2 7