Objave | Pravni SOS

Objave

Pomembne novosti na področju trga dela prinaša 21.10.2017

SPREMEMBE NA PODROČJU TRGA DELA V KRATKEM V VELJAVI V prihodnjih dneh – 21.10.2017 – bodo pričele veljati spremembe Zakona o urejanju trgu dela, ki prinašajo nekatere zelo pomembne novosti tako za delavce kot tudi za delodajalce. V ...

Preberi več

Ne sklepajte najemnih pogodb za nedoločen čas!

Odpovedi najemnih pogodb za stanovanja ali poslovne prostore, sklenjenih za določen ali nedoločen čas Sklepanje najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore za nedoločen čas prinaša ob odpovedi pogodbe dodatne stroške in tveganja, ...

Preberi več

Pravice potnikov letalskega prometa v ZDA

Ureditev pravic letalskih potnikov v ZDA Pravice letalskih potnikov v ZDA so precej drugače urejene od tistih, ki veljajo v Evropski uniji oziroma iz ali v EU. Pravo EU potnike ščiti precej bolj kot v ZDA. V primeru več prestopanj na ozemlju ...

Preberi več

AIRBNB - PRAVNI IN DAVČNI VIDIK

Je mogoče v praksi zakonito poslovati preko AIRBNB-ja? Dejavnost oddaje sobe oz. oddaje apartmaja preko Airbnb-ja je v Sloveniji v porastu, kljub dejstvu da obstajajo številne prepreke in pogoji za poslovanje v skladu s predpisi. Ker se doslej ...

Preberi več

AIRBNB od A do Ž

SE AIRBNB RES SPLAČA? SE ODLOČATE MED ODDAJO NEPREMIČNINE PREKO AIRBNB-JA ALI DOLGOROČNEGA NAJEMA? Množično pisanje o storitvah oddajanja nepremičnine preko platforme Airbnb daje slutiti veliko dobičkonosnost omenjene storitve, zato je ...

Preberi več

Najemna pogodba za stanovanje - bistveni elementi in vzorec pogodbe

Bistvene sestavine najemne pogodbe za stanovanje Najemna pogodba se sklepa v pisni obliki za določen ali nedoločen čas, pri čemer mora v skladu z 91. členom Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in ...

Preberi več

Odpoved delovnega razmerja - odpoved pogodbe o zaposlitvi

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI KRŠITVE KONKURENČNE PREPOVEDI Konkurenčna prepoved je prepoved delavca, da med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravlja posle iz dejavnosti delodajalca, brez njegovega soglasja, pri čemer ...

Preberi več

USTREZNO IN PRIMERNO DELO

RAZLIKA MED USTREZNIM IN PRIMERNIM DELOM V NOVI POGODBI O ZAPOSLITVI Ustrezno in primerno delo sta na videz zelo podobna pojma, poznavanje razlik med njima pa zaposlenemu omogoča predvsem večjo varnost pred prevelikimi spremembami delovnih ...

Preberi več

ARA IN ODSTOPNINA

ARA IN ODSTOPNINA V POGODBAH Pri sklepanju pogodb se vsaka od pogodbenih strank želi zavarovati, da bo tudi nasprotna stranka izpolnila svoje obveznosti oziroma, da bo imela nasprotna stranka interes pogodbo izpolniti oziroma jo spoštovati. Pri ...

Preberi več

Pravilniki, ki jih podjetje pogojno potrebuje - II. del

PRAVILNIKI, KI JIH MORAJO UVELJAVITI DOLOČENA PODJETJA Slovenska zakonodaja družbam dopušča, da določena področja poslovanja oziroma delovnih procesov uredijo sama. Seznam obveznih notranjih aktov smo objavili v prispevku z naslovom ...

Preberi več

Pravice potnikov v letalskem prometu - II. del

KAJ MORATE  KOT POTNIK VEDETI O SVOJIH PRAVICAH V LETALSKEM PROMETU Uredba (ES) št. 261/2004 ščiti potnike letalskega prometa, potnike varuje oziroma mu omogoča dodatne pravice v primeru zapletov pri letu. Pravice veljajo le za lete iz ali v ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju - II. del

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NOSEČNICI - II. del Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ...

Preberi več
1 2