Objave

Pravica do doma in odlog izvršbe

Dolžnikove pravice do doma in razlogi za odlog izvršbe Pravica do doma kot samostojna materialna (vsebinska) pravica, ki izhaja iz 36. člena Ustave, je bila v Sloveniji izrecno priznana leta 2017 z odločbo št. U-I-64/14. Pojem dom ima več ...

Preberi več

Insolventnost

Institut postopka osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti Stanje insolventnosti nastopi takrat kadar imajo bodisi fizične ali pravne osebe težave s plačilno sposobnostjo. Šteje se, da posameznik v nekem daljšem časovnem obdobju ni ...

Preberi več

Ali vpliva osebni stečaj tudi na partnerja?

Izločitvena pravica partnerja V kolikor je nad enim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem začet postopek osebnega stečaja, so določbe 83. člena Družinskega zakonika tiste, ki urejajo delitev skupnega premoženja zakoncev. Sam postopek ...

Preberi več

Kaj morate vedeti o osebnem stečaju?

Na kratko o osebnem stečaju Postopek v katerem sodišče oz. stečajni upravitelj odloči o razporeditvi vašega premoženja z namenom poplačila upnikov se imenuje osebni stečaj. Gre za kompleksen postopek, ki je podvržen individualnim ...

Preberi več

Davek od premoženja

Davek od premoženja in lestvica FURS je v zadnjih dveh letih pričel intenzivneje preverjati, kdo je zavezanec za davek na premoženje med fizičnimi osebami. Davek od premoženja ureja Zakon o davkih občanov, ki velja že več kot 30 let, pa ...

Preberi več

Videonadzor po ZVOP-2

Kaj zakon predpisuje  pri uvedbi videonadzora? Za videonadzor je potrebno v skladu z zakonodajo upoštevali dokaj stroge standarde, zato vam v nadaljevanju povzemamo vsebino novega zakona na tem področju. Za videonadzor je potrebno v prvi ...

Preberi več

Obdavčitev normiranega s.p. po novem

Konkretni izračuni in primerjave glede obdavčitve normiranega s.p. Novela Zakona o dohodnini, ki je pričela veljati 20.12.2022, prinaša v letu 2023 spremembe pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov, predvsem tistih, ki ugotavljajo davčno ...

Preberi več

Davki pri prodaji nepremičnine

Kateri davki na nepremičnine se obračunajo pri prodaji? Povzemamo osnovne informacije o davkih, ki bremenijo nepremičnine ob njihovi odsvojitvi, to so davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost in davek na dobiček iz kapitala. ...

Preberi več

Vpis stavbe v KATASTER NEPREMIČNIN

Kataster nepremičnin v uporabi od leta 2022 S 4. aprilom 2022 se je začel uporabljati Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), ki je uveljavil kataster nepremičnin kot novo nepremičninsko evidenco. Kataster nepremičnin nadomešča in združuje ...

Preberi več

Pravice potrošnika po novem Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Pregled novosti zakona Nov Zakon o varstvu potrošnikih (ZVPot-1) je že veljaven, uporabljal pa se bo od 26.1.2023. Nadomešča obstoječi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami ...

Preberi več

Pavšal za fotokopiranje - avtorske pravice

ALI SO IMETNIKI TISKALNIKOV IN SKENERJEV ZAVEZANCI? Najverjetneje ste kot podjetje ali samostojni podjetnik že prejeli poziv Združenja SAZOR GIZ k.o. k podpisu licenčne pogodbe na podlagi Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek ...

Preberi več

Uporabno dovoljenje za obstoječe objekte in enostanovanjske stavbe

Uporabno dovoljenje po 1.6.2022 (GZ-1) Gradbeni zakon (GZ-1), ki je pričel veljati s 1.6.2022, prinaša mnoge spremembe, med drugim tudi poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, legalizaciji črnih gradenj in neskladnih gradenj. ...

Preberi več
1 2 10