Objave

Kdaj in kako se lahko izognem davku na dobiček pri podaritvi kapitala?

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti in davčne ugodnosti  Dohodnina od dobička iz kapitala se ugotavlja ob odsvojitvi kapitala (nepremičnine, vrednostnih papirjev, deležev v gospodarski družbi, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter ...

Preberi več

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

POSTOPEK OB VROČANJU ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA Mnogi delodajalci se ob odločitvi, da bodo zaposlenega odpustili, soočijo z vprašanjem, kako pravilno vročiti odpoved delavcu, da ne bi prišlo do procesne napake in kršenja zakona. Vročitev ...

Preberi več

Mali davčni zavezanec in obveznost identifikacije za DDV

ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC Kdo je atipični davčni zavezanec? Gre za davčnega zavezanca, ki je identificiran za namene DDV zgolj za pridobivanje blaga znotraj Unije in/ali za čezmejno opravljanje storitev. Podatki o teh davčnih zavezancih ...

Preberi več

Oskrbovalski dopust, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in odklop

Kaj nam je prinesla novela Zakona o delovnih razmerjih Novela Zakona o delovnih razmerjih, ki je pričela veljati 16. novembra 2023, prinaša kar nekaj dodatnih pravic zaposlenim, pri čemer se bomo tokrat osredotočili na najbolj aktualne, ...

Preberi več

Tudi normirani d.o.o. obstaja

Normiranost pri s.p. in d.o.o. Med Slovenci je že dolgo poznan pojem normirani samostojni podjetnik (s.p.), manj znana davčna oblika podjetja pa je normirani d.o.o. Gre torej za družbo z omejeno odgovornostjo, ki nima obdavčenega dobička, ...

Preberi več

Pravica do doma in odlog izvršbe

Dolžnikove pravice do doma in razlogi za odlog izvršbe Pravica do doma kot samostojna materialna (vsebinska) pravica, ki izhaja iz 36. člena Ustave, je bila v Sloveniji izrecno priznana leta 2017 z odločbo št. U-I-64/14. Pojem dom ima več ...

Preberi več

Insolventnost

Institut postopka osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti Stanje insolventnosti nastopi takrat kadar imajo bodisi fizične ali pravne osebe težave s plačilno sposobnostjo. Šteje se, da posameznik v nekem daljšem časovnem obdobju ni ...

Preberi več

Ali vpliva osebni stečaj tudi na partnerja?

Izločitvena pravica partnerja V kolikor je nad enim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem začet postopek osebnega stečaja, so določbe 83. člena Družinskega zakonika tiste, ki urejajo delitev skupnega premoženja zakoncev. Sam postopek ...

Preberi več

Kaj morate vedeti o osebnem stečaju?

Na kratko o osebnem stečaju Postopek v katerem sodišče oz. stečajni upravitelj odloči o razporeditvi vašega premoženja z namenom poplačila upnikov se imenuje osebni stečaj. Gre za kompleksen postopek, ki je podvržen individualnim ...

Preberi več

Davek od premoženja

Davek od premoženja in lestvica FURS je v zadnjih dveh letih pričel intenzivneje preverjati, kdo je zavezanec za davek na premoženje med fizičnimi osebami. Davek od premoženja ureja Zakon o davkih občanov, ki velja že več kot 30 let, pa ...

Preberi več

Videonadzor po ZVOP-2

Kaj zakon predpisuje  pri uvedbi videonadzora? Za videonadzor je potrebno v skladu z zakonodajo upoštevali dokaj stroge standarde, zato vam v nadaljevanju povzemamo vsebino novega zakona na tem področju. Za videonadzor je potrebno v prvi ...

Preberi več

Obdavčitev normiranega s.p. po novem

Konkretni izračuni in primerjave glede obdavčitve normiranega s.p. Novela Zakona o dohodnini, ki je pričela veljati 20.12.2022, prinaša v letu 2023 spremembe pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov, predvsem tistih, ki ugotavljajo davčno ...

Preberi več
1 2 11