Nepremičnine | Pravni SOS

Nepremičnine

Nepremičnine so del našega vsakdana. Povezane so z visokimi finančnimi vložki, zato je prav, da jim posvečamo potrebno skrb. Pri prometu z nepremičninami bodite previdni in sami ali z našo pomočjo preverite vse vidike pravno veljavnega in varnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini. Pravni SOS, ki predstavlja omrežje pravnih in davčnih nasvetov, vam lahko posreduje ustrezno pravno in davčno pomoč, povezano s poslovanjem z nepremičninami.

Vzorce nekaterih nepremičninskih pogodb nudimo strankam brezplačno, preko naše plačljive storitve pa prilagodimo pogodbe vašim potrebam.

Predlagamo vam, da pred sklenitvijo nepremičninske pogodbe preverite davčne vidike tega posla.

Pravno svetovanje

na področju nepremičninskega poslovanja

 • pri pregledu kupoprodajne pogodbe za nepremičnino ter zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine
 • pri pripravi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o razdelitvi solastnine na nepremičnini
 • pri varstvu lastninske pravice in posesti
 • pri uveljavljanju služnosti ali predkupne pravice
 • pri razlagi in tolmačenju zakonskih določb in predpisov
 • pri pregledu vknjižb v zemljiški knjigi, predznambah, zaznambah
 • pri pripravi ali pregledu pogodbe o najemu nepremičnine
 • pri svetovanju glede davka na nepremičnine
 • pri reševanju medsosedskih sporov
 • pri ustanovitvi stavbne pravice
 • pri zastavi nepremičnine
 • pri vprašanjih etažne lastnine in sestavi pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki
 • motenje posesti
 • zlorabe pri prenosu lastninske pravice
 • neustrezno upravljanje večstanovanjske stavbe in
 • neurejeno zemljiško knjižno stanje nepremičnine
 • davek na nepremičnine

POGOSTE TEŽAVE PRI POSLOVANJU Z NEPREMIČNINAMI

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)