Pravno pojasnilo | Pravni SOS

Pravno pojasnilo

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani www.pravnisos.si so informativne narave. Družba tudi ne odgovarja za vsebino, na tretjih spletnih straneh, na katere družba napotuje in na vse ostale strani na vsebino katere nima in ne more imeti vpliva.

Ekipa Pravnega SOS se bo trudila, da bo portal osvežen in bo vseboval le aktualne informacije, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletne strani kakor tudi vsebin, ki se na spletni strani nahajajo.  Vsi uporabniki spletne strani www.pravnisos.si  le to uporabljajo po lastni presoji in na lastno odgovornost. Uporabnikom, pravnim ali fizičnim osebam, kakor tudi katerimkoli tretjim osebam ne odgovarjamo za morebitno nastalo škod, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ekipa pravnega SOS tudi ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Prav tako družba Legalis svetovanje d.o.o., ki upravlja in ureja spletno stran www.pravnisos.si ni in ne more biti odgovorna za kakršnikoli škodo, ki bi uporabnikom ali tretjim osebam utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.pravnisos.si.

Ekipa Pravnega SOS si vsakodnevno prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na tej spletni strani, vendar ni odgovorna za morebitne tipkarske napake, pomote ali neažurnost podatkov, kakor tudi ne za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe takšnih informacij.

Uporaba gradiv

Gradiva na spletni strani www.pravnisos.si so namenjena zasebni uporabi uporabnikov spletne strani. Uporabnik jih lahko uporabi za zasebne in netržne namene, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja izključno za nekomercialne in nepridobitne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Varstvo podatkov

Družba Legalis svetovanje d.o.o. za potrebe upravljanja splete strani zbira in obdeluje informacije o uporabnikovem obnašanju in rabi spletne strani: družba predvsem zbira analitične podatke o obiskih, naravi in vsebini obiskov uporabnikov, z namenom spletno stran približati uporabnikom samim.  Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za potrebe družbe.

To pravno obvestilo je bil sprejeto na dan 6.3.2017 in se lahko kadarkoli spremeni, vendar je na s tem mestu vedno objavljena trenutno veljavna verzija obvestila. V primeru, da se ne strinjate s pogoji in našim načinom dela, vas vljudno naprošamo, da spletne strani ne uporabljate več.

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)