Pravice potrošnikov

Sodoben način življenja  prinaša vedno več poslovanja na daljavo, predvsem preko svetovnega spleta in elektronske pošte, zato se povečuje število kršitev pravic potrošnikov in število zlorab.

Se zavedate pravic, ki jih imate kot potrošnik?

Tudi potniki so pogosto v zadregi kako rešiti problem, če jim prevoznik odpove prevoz. Predvsem letalski potniki, ki potujejo iz EU ali v EU, so v primeru zamude, prepovedi vkrcanja in prezasedenosti upravičeni do odškodnine in povračila nastalih stroškov.

Evropska in nacionalna zakonodaja ščitijo potrošnike, v Sloveniji je že dolgo vrsto let na tem področju dejavna Zveza potrošnikov Slovenije.

 • pri preverjanju pravic stranke in posredovanju zahtevka prodajalcu
 • uveljavljanju pravic (npr. povračilo kupnine, popravilo, zamenjava za nov izdelek, itd.) zoper prodajalca
 • pri oblikovanju mnenja o (ne)obstoju pravic potnika, pravnem svetovanju o nadaljnjem postopanju in vodenju postopka do izplačila odškodnine.

Pravno pomoč vam nudimo na naslednjih področjih

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)