Pravice potrošnikov | Pravni SOS

Pravice potrošnikov

Zaradi sodobnega tempa življenja se vse pogosteje odločamo za potovanje z letali, vlaki in drugimi prevoznimi sredstvi. Vedno ugodnejše cene letalskih vozovnic omogočajo potovanje v oddaljene destinacije. Predvsem letalski potniki, ki potujejo iz EU ali v EU, so v primeru zamude, prepovedi vkrcanja in prezasedenosti upravičeni do odškodnine in povračila nastalih stroškov.

Evropska zakonodaja (Uredba (ES) 261/2004) ščiti le letalske potnike, ki letijo iz EU ali v EU, čeprav na drugi celini prestopajo, vse dokler gre za povezan let. Zato za potovanje v države zunaj EU priporočamo rezervacijo povezanega leta.

Zlasti velja opozoriti, da zakonodaja ščiti le potnike, ki vozovnice rezervirajo sami oziroma samostojno in niso del agencijskega potovanja.

 • pri pripravi zahtevkov in vodenju postopka za pridobitev odškodnine od letalske družbe
 • pri oblikovanju mnenja o (ne)obstoju pravic potnika in pravnem svetovanju o nadaljnjem postopanju in
 • pri vodenju stranke skozi postopek od nastanka kršitve do izplačila odškodnine

Pravno pomoč vam nudimo na naslednjih področjih

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)