Družinske zadeve

Pravica do doma in odlog izvršbe

Dolžnikove pravice do doma in razlogi za odlog izvršbe Pravica do doma kot samostojna materialna (vsebinska) pravica, ki izhaja iz 36. člena Ustave, je bila v Sloveniji izrecno priznana leta 2017 z odločbo št. U-I-64/14. Pojem dom ima več ...

Preberi več

Ali vpliva osebni stečaj tudi na partnerja?

Izločitvena pravica partnerja V kolikor je nad enim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem začet postopek osebnega stečaja, so določbe 83. člena Družinskega zakonika tiste, ki urejajo delitev skupnega premoženja zakoncev. Sam postopek ...

Preberi več

Kaj morate vedeti o osebnem stečaju?

Na kratko o osebnem stečaju Postopek v katerem sodišče oz. stečajni upravitelj odloči o razporeditvi vašega premoženja z namenom poplačila upnikov se imenuje osebni stečaj. Gre za kompleksen postopek, ki je podvržen individualnim ...

Preberi več

Stalno in začasno prebivališče v Sloveniji, stalni in začasni naslov v tujini

PRIJAVNO – ODJAVNA obveznost in z njimi povezani postopki Prijavno – odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji ter stalnim in začasnim naslovom v tujini ureja Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki ...

Preberi več

Spremembe pri olajšavah za vzdrževane družinske člane

NOVOSTI KI JIH PRINAŠA DAVČNO LETO 2020 PRI POSEBNIH OLAJŠAVAH ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE Med novostmi v dohodnini, ki jih je prinesel ZDoh-2V, je tudi sprememba pri priznanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki je ...

Preberi več

Po novem prodaja otrokovega premoženja brez soglasja CSD

Družinski zakonik je poskrbel za mnoge spremembe pri preživljanju, zaščiti otrok in tudi prodaji otrokovega premoženja V letošnjem letu  je stopil v veljavo novi Družinski zakonik, ki je prinesel dolgo pričakovane novosti. Nekatere so se ...

Preberi več

Predporočna pogodba

PREDPOROČNE POGODBE VELJAVNE OD SREDINE APRILA 2019 Ko je romantike konec,  se začne pravo življenje v dvoje, ki ga mnogi ne zmorejo zaradi različnih razlogov. Sledi preštevanje mojega in tvojega premoženja, skupnega premoženja, ...

Preberi več

Novosti v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

STARŠEVSKO VARSTVO, OTROŠKI DODATKI IN DRUGO - PO NOVEM Zakon o starševskem varstvu je bil sicer sprejet že leta 2014, vendar skoraj vsako leto doživi nadgradnjo. Zadnja novela se je pričela uporabljati 1.1.2019, pri čemer glavne spremembe ...

Preberi več

Kako se obdavčujejo darila in dediščine?

DARILA IN DEDIŠČINE - kaj se obdavčuje, kakšna je davčna osnova, način odmere in na kaj bodite pozorni S tem vprašanjem se srečamo skoraj vsi, zato ni odveč, da predhodno preverimo poleg svojih koristi tudi svoje obveznosti in se hkrati ...

Preberi več

Kako se ločim oziroma razvežem zakonsko zvezo?

KO POSTANE SKUPNO ŽIVLJENJE PRETEŽKO BREME – LOČITEV V kolikor skupno življenje prinaša stres, negativno energijo in nevzdržne razmere, si zakonska partnerja pogosto izbereta ločitev, ki prinaša vsakemu od njiju priložnost za nov ...

Preberi več

Kdaj se prizna obstoj zunajzakonske skupnosti?

Je skupno bivanje pogoj za obstoj zunajzakonske skupnosti? Zunajzakonska skupnost je opredeljena kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, vendar navzven veljata za moža in ženo. Za ...

Preberi več

Novosti pri sklepanju zakonske zveze v letu 2018

NOVOSTI ZA MLADOPOROČENCE 15.4.2017 je pričel veljati nov Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Določbe zakona se bodo pričele uporabljati različno, nekatere takoj, nekatere z letom 2018, nekatere pa šele leta 2019. Dne ...

Preberi več
1 2