Družinske zadeve | Pravni SOS

Družinske zadeve

Kako se obdavčujejo darila in dediščine?

DARILA IN DEDIŠČINE - kaj se obdavčuje, kakšna je davčna osnova, način odmere in na kaj bodite pozorni S tem vprašanjem se srečamo skoraj vsi, zato ni odveč, da predhodno preverimo poleg svojih koristi tudi svoje obveznosti in se hkrati ...

Preberi več

Kako se ločim oziroma razvežem zakonsko zvezo?

KO POSTANE SKUPNO ŽIVLJENJE PRETEŽKO BREME – LOČITEV V kolikor skupno življenje prinaša stres, negativno energijo in nevzdržne razmere, si zakonska partnerja pogosto izbereta ločitev, ki prinaša vsakemu od njiju priložnost za nov ...

Preberi več

Kdaj se prizna obstoj zunajzakonske skupnosti?

Je skupno bivanje pogoj za obstoj zunajzakonske skupnosti? Zunajzakonska skupnost je opredeljena kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, vendar navzven veljata za moža in ženo. Za ...

Preberi več

Novosti pri sklepanju zakonske zveze v letu 2018

NOVOSTI ZA MLADOPOROČENCE 15.4.2017 je pričel veljati nov Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Določbe zakona se bodo pričele uporabljati različno, nekatere takoj, nekatere z letom 2018, nekatere pa šele leta 2019. Dne ...

Preberi več

Kdo so posvojitelj, rejnik in skrbnik?

RAZLIKE V POJMIH POSVOJITELJ, REJNIK IN SKRBNIK V javnosti se pogosto sprožajo javne diskusije, kakšna oblika skrbstva je za otroka najprimernejša, ko za otroka ne moreta skrbeti starša. Glavno vodilo vsake uradne osebe, še posebno pa centra ...

Preberi več