Nepremičnine | Pravni SOS

Nepremičnine

Davki na nepremičnine pri prodaji

Na kratko o davkih na nepremičnine pri prodaji Povzemamo osnovne informacije o davkih, ki bremenijo nepremičnine ob njihovi odsvojitvi, to so davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost in davek na dobiček iz kapitala. Davek na ...

Preberi več

Oddajanje nepremičnine v turistični najem (Airbnb, Booking.com,...)

FURS PRAVI, DAJTE CESARJU KAR JE CESARJEVEGA   FURS je 4. decembra 2017 na svoji spletni strani objavil obvestilo, da je pridobil podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem. Ker bo v začetku leta 2018 ...

Preberi več

Ne sklepajte najemnih pogodb za nedoločen čas!

Odpovedi najemnih pogodb za stanovanja ali poslovne prostore, sklenjenih za določen ali nedoločen čas Sklepanje najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore za nedoločen čas prinaša ob odpovedi pogodbe dodatne stroške in tveganja, ...

Preberi več

AIRBNB od A do Ž

SE AIRBNB RES SPLAČA? SE ODLOČATE MED ODDAJO NEPREMIČNINE PREKO AIRBNB-JA ALI DOLGOROČNEGA NAJEMA? Množično pisanje o storitvah oddajanja nepremičnine preko platforme Airbnb daje slutiti veliko dobičkonosnost omenjene storitve, zato je ...

Preberi več

Problem neplačevanja prejšnjega lastnika v obvezen rezervni sklad

PREVERITE PORAVNANE OBVEZNOSTI OB SKLEPANJU KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO PRIMER: Prejšnji lastnik stanovanja v večstanovanjski hiši je ostal dolžan rezervnemu skladu, upravnik stavbe pa terja plačilo v rezervni sklad od novega ...

Preberi več