Obvezen vpis elektronskega naslova družbe

Novela ZGD-1K zahteva vpis elektronskega naslova družbe v PRS

Zadnja sprememba Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena 9.2.2021) je prinesla novost, da morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se bo vpisal v Poslovni register Slovenije (PRS). Obveznost vpisa elektronskega naslova pa velja tudi za obstoječe družbe, s skrajnim rokom za vpis eno leto od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Na strani AJPESA je objavljenih več možnosti kako lahko to storite, po njihovem predlogu družba:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Ker je elektronski naslov družbe po novem javen podatek, morajo tudi družbe, ki so elektronski naslov sicer vpisale in doslej niso dovolile njegove javne objave, sporočiti na enega od zgoraj navedenih načinov, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova ali pa predložijo nov elektronski naslov.

Ta obveznost pa ne velja samo za kapitalske in osebne gospodarske družbe, temveč tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Samostojni podjetniki pa te obveznosti nimajo.

Opozoriti vas moramo pred globami, ki so predvidene za neposredovanje podatkov v zakonskem roku ali če imate v registru vpisane napačne podatke. Te znašajo od 15.000 do 45.000 eurov za velike družbe, od 10.000 do 30.000 eurov za srednje družbe, od 2.500 do 15.000 eurov za majhne družba in za mikro družbe v višini od 1.000 do 6.000 eurov. Odgovorno osebo družbe pa se kaznuje z globo od 500 do 4.000 eurov.

Za pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega, davčnega svetovanja ali poslovnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.