Javni razpisi

Celovita ponudba našega omrežja, ki vključuje pravne, davčne in finančne strokovnjake, je še kako dobrodošla pri izvajanju javnega naročanja, kot tudi pri sodelovanju v javnih razpisih, kjer se zahteva multidisciplinarna znanja. Odločite se lahko za naročilo posamezne storitve poslovnega svetovanja ali pa za celovito vodenje projekta.

Posredujemo vam lahko tudi samo strokovni odgovor na vaše vprašanje, zato ne oklevajte in zaprosite za pomoč poslovnega svetovanja, ki vam lahko pomaga k uspehu.

Omrežje poslovnega svetovanja vam nudi pomoč tako pri izvedbi javnega naročila kot tudi pri sodelovanju v javnih razpisih

JAVNI RAZPIS

 • razvoj in definiranje projekta
 • vrednotenje projekta
 • vodenje projekta
 • preverjanje razpisnih pogojev in ustrezna prilagoditev projekta
 • priprava osnutka prijave na razpis in pridobitev vse potrebne dokumentacije oz. obveznih prilog (Interreg, Interreg-Danube, PRP ukrepi, SKP financiranje,..)
 • oddaja prijave z vso potrebno dokumentacijo na razpis
 • poslovno svetovanje glede vpogleda v ponudbo in morebitne vložitve revizijskega zahtevka

 

JAVNO NAROČANJE

 • predhoden posvet (določitev ocenjene vrednosti javnega naročila in izbira postopka javnega naročila)
 • priprava razpisne dokumentacije, poslovno svetovanje pri oblikovanju pogojev in meril
 • pomoč pri vnosu dokumentacije v aplikaciji e-JN in pri objavi na Portalu javnih naročil
 • pomoč pri preverjanju ponudb in pri morebitnih dodatnih obrazložitvah
 • svetovanje pri pripravi zapisnika o odpiranju ponudb in pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom
 • pomoč pri morebitnem revizijskem zahtevku

Pri vodenju javnega razpisa oz. posamezni storitvi, ki vam jo nudi naše omrežje, je cena storitve pravnega, davčnega ali finančnega svetovalca odvisna od mnogih dejavnikov (npr. obsega dela, vrste dela …), zato se bomo skupaj z vami dogovorili za ceno ponujene storitve. Storitev poslovnega svetovanja lahko opravljamo v prostorih vašega podjetja ali pa poslujemo preko sodobnih elektronskih poti.

Ponujamo ustrezen odziv na potrebe današnjega sodobnega časa, fleksibilnost in strokovnost, zato nas za poslovno svetovanje pokličite ali kontaktirajte na info@pravnisos.si.