Prestrukturiranje podjetja

Prestrukturiranje podjetja je nujno, ko ugotovimo, da podjetje ne more več tekmovati s konkurenti, bodisi zaradi pomanjkanja kvalitetnih kadrov, slabega izdelka, pomanjkanja finančnih sredstev ali česa drugega. Vodstvo družbe in njegovi družbeniki morajo v skrbi za dolgoročni obstoj družbe tako revidirati svoje poslovne procese, izdelek ali preoblikovati finančne vire ter oblikovati novo strategijo poslovanja.

Omrežje pravnih, davčnih in finančnih strokovnjakov vam lahko pri tem pomaga, zato preverite storitve poslovnega svetovanja, ki jih v teh postopkih potrebujete.

Proces prestrukturiranja podjetja vključuje naslednje storitve, kjer se lahko vključuje s poslovnim svetovanjem tudi naše omrežje

  • revizija poslovnih procesov in obstoječega poslovanja
  • racionalizacija stroškov pri obstoječem poslovanju oz. optimizacija poslovanja
  • analiza panoge in produkta družbe
  • reorganizacija družbe in priprava novih razvojnih načrtov
  • priprava dolgoročne strategije poslovanja
  • priprava poslovnega načrta družbe in ustreznih finančnih virov
  • spremljanje realizacije poslovnega načrta
  • druge pravne, davčne ali finančne storitve, ki jih ponuja naše poslovno svetovanje

Ponujamo ustrezen odziv na potrebe današnjega sodobnega časa, fleksibilnost in strokovnost, zato nas pokličite ali posredujte povpraševanje po poslovnem svetovanju preko info@pravnisos.si.

Pri prestrukturiranju podjetja je cena storitve pravnega, davčnega ali finančnega svetovalca odvisna od mnogih dejavnikov (npr. obsega dela, vrste dela …), zato se bomo skupaj z vami dogovorili za ceno ponujene storitve. Storitev lahko opravljamo v prostorih vašega podjetja ali pa v večji meri poslujemo preko sodobnih elektronskih poti.