Vpis v register dejanskih lastnikov na AJPES-u

Obveznost razkritja dejanskih lastnikov

Podjetja morajo svoje dejanske lastnike vpisati v novo vzpostavljen register na AJPES-u, kot skrajni rok pa je določen 19. januar 2018. Register dejanskih lastnikov se vzpostavlja na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, zato bo javno dostopen in zlasti uporaben za pooblaščence za preprečevanje pranja denarja, nadzornike in organe pregona kaznivih dejanj.

Za zagotavljanje transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih se torej vzpostavlja nov register dejanskih lastnikov, ki ga vodi AJPES in vanj bodo podatke morale vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, tuji skladi, tuje pravne osebe ter subjekti tujega prava, ki jim pri poslovanju nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. Te obveze pa ne veljajo za enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, neposredne in posredne proračunske uporabnike ter gospodarske družbe, ki kotirajo na organiziranem trgu, kjer so že zagotovljene ustrezne informacije o lastništvu.

Vpis v register lahko opravi njegov zakoniti zastopnik z ustreznim digitalnim potrdilom ali njegov pooblaščenec, ki pa mora imeti pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES.

Po definiciji je dejanski lastnik vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Register dejanskih lastnikov bo dostopen javnosti, razen podatkov kot so datum rojstva, davčna številka in državljanstvo dejanskega lastnika.

V prihodnje se načrtuje povezovanje te baze podatkov z drugimi evropskimi državami, s čimer se v širšem evropskem prostoru onemogoča zloraba pravnih oseb za pranje denarja in financiranje terorizma.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.