Združitve in prevzemi

Združitve in prevzemi (M&A – Mergers and Acquisitions) so odlična priložnost za družbe, ki stremijo k rasti, pridobivanju tržnega deleža, novim trgom in povečevanju konkurenčnosti. Uspešna prihodnost vašega podjetja je odvisna od ustrezne analize trga, pravilne ocene sinergijskih učinkov združitve ali prevzema, strokovne izvedbe skrbnega pregleda poslovanja, analize tveganj, vrednotenja podjetja in uspešnega vodenja celotnega postopka, ki zajema v nadaljevanju opisane aktivnosti.

Poslovno svetovanje v okviru našega omrežja vam zagotavlja storitev v vsaki od posameznih faz procesa združitve ali prevzema, saj v ekipi sodeluje pravni, davčni in finančni strokovnjak, koordiniramo pa tudi dela z ostalimi izvajalci (revizorji, ocenjevalci vrednosti podjetij, nepremičnin, itd.).

Poslovno svetovanje pri prevzemu zahteva naslednje aktivnosti

  • Skrbni pregled
  • Vrednotenje podjetja + pisno poročilo revizorjev o primernosti cene
  • Zavezujoča ponudba
  • Prodajna pogodba
  • Priglasitev koncentracije Agenciji za varstvo konkurence
  • Prevzemna namera
  • Izdelava prospekta in dovoljenje ATVP
  • Priprava osnutka prevzemne ponudbe
  • Ostale zaključne aktivnosti prevzema

V kolikor se ukvarjate z vprašanjem, katera je najboljša oblika prevzema podjetja, združitev (spojitev ali pripojitev), morda prevzem z odkupom premoženja ali prevzem z odkupom delnic, potem vam bodo naši pravni, davčni in finančni nasveti omogočili prepoznati prednosti in slabosti vsake oblike, ter izbiro prave oblika prevzema za vašo družbo. Poslovni nasveti se vam bodo obrestovali.

Ponujamo ustrezen odziv na potrebe današnjega sodobnega časa, fleksibilnost in strokovnost, zato nas za poslovno svetovanje pokličite ali kontaktirajte na info@pravnisos.si.