Poslovni načrt

Poslovni načrt je osnova bodočemu razvoju podjetja, z njim preverimo naše ideje, analiziramo trg, konkurenco, preverimo naše prednosti, slabosti, postavimo strategijo trženja naših produktov, kadrovski načrt in še marsikaj kar bomo potrebovali za svoje uspešno poslovanje. Finančno uspešnost naše strategije preverjamo preko načrtovanih finančnih izkazov, ki prav tako sestavljajo poslovni načrt. Poslovni načrt delajte zase, čeprav ga boste potrebovali tudi za druge namene, morda pri iskanju zagonskega kapitala, ob prijavi na javni razpis ali morda pri najemanju bančnega posojila.

Poslovno vam lahko svetujemo tudi na drugih področjih poslovanja, zato izkoristite znanje in izkušnje finančnega in davčnega svetovalca, ter po potrebi tudi pravnega svetovalca.

Pri pripravi poslovnega načrta vam nudimo poslovno svetovanje na naslednjih področjih

  • analiza makrookolja
  • analiza panoge in konkurence
  • SWOT analiza
  • načrt trženja
  • kadrovsko načrtovanje
  • investicijsko načrtovanje
  • finančno načrtovanje (bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz denarnih tokov)

Ponujamo sodelovanje pri pripravi celovitega poslovnega načrta vaše družbe ali pa samo pomoč pri posamezni fazi načrtovanja. Ne podcenjujte pomembnosti poslovnega načrtovanja, saj boste s tem zmanjšali tveganja in postavili svoj bodoči razvoj na zdrave temelje.

V okviru poslovnega svetovanja vam ponujamo ustrezen odziv na potrebe današnjega sodobnega časa, fleksibilnost in strokovnost, zato pokličite naše finančne strokovnjake. Za vse informacije smo vam na voljo tudi preko info@pravnisos.si.