Prenos podjetja

Prenos podjetja se največkrat pojavi v zreli fazi razvoja družinskega podjetja, ko lastnik sprejme odločitev o tem, da preda dejavnost ali imetništvo poslovnih deležev mlajšim rodovom. Za pravo odločitev si je potrebno vzeti razmislek in čas. Enako pa velja tudi za izvedbo postopka prenosa podjetja. Pred prenosom podjetja je potrebno namreč preveriti tudi vse davčne vidike omenjenega prenosa, saj je pod določenimi pogoji mogoč tudi davčno nevtralni prenos podjetja.

Kaj je prenos podjetja

Prenos podjetja (s.p.) na podjetnika prevzemnika

Prenos podjetja (s.p.) na kapitalsko družbo (d.o.o., d.d.)

  • na novoustanovljeno kapitalsko družbo
  • na prevzemno kapitalsko družbo

 

Prenos podjetja (d.o.o.) – prenos poslovnega deleža

  • odplačno, neodplačno, z dedovanjem

Pri prenosu podjetja lahko govorimo o prenosu dejavnosti (s.p.) ali o prenosu lastništva d.o.o., kjer se prenaša imetništvo poslovnih deležev.

Postopek je zapleten, zahteva sodelovanje pravnega, davčnega in finančnega strokovnjaka, kar vam zagotavljamo na enem mestu, v našem omrežju poslovnega svetovanja. Pravnik bo pripravil ustrezne pravne dokumente k predlogu za vpis prenosa podjetja, davčni strokovnjak vam bo svetoval ustrezne postopke davčno nevtralnega prenosa podjetja, finančni strokovnjak pa vam bo pomagal pri vrednotenju podjetja. Storitev poslovnega svetovanja bo tako tvorila zaokroženo celoto.

Ponujamo ustrezen odziv na potrebe današnjega sodobnega časa, fleksibilnost in strokovnost, zato nas pokličite.