Nov vzorec najemne pogodbe po spremembi Stanovanjskega zakona

Spremembe najemnih pogodb

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati dne 19.6.2021, je prinesel kar nekaj novosti, ki smo jih delno predstavili že v članku https://www.pravnisos.si/objava/kaj-morate-vedeti-o-spremembah-stanovanjskega-zakona/.  Za področje najemnih razmerij je posebej pomembno skrajšanje postopkov pri odpovedovanju najemne pogodbe in izselitvi najemnika, ki ga je prinesel nov 112a. člen Stanovanjskega zakona. Omenjeni člen vsebuje določilo, da lahko najemodajalec najemno pogodbo v primeru nastopa krivdnega razloga  iz 4. točke prvega odstavka 103. člena tega zakona  (če najemnik ne plača najemnine ali stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, če rok ni določen pa v 60 dneh od prejema računa) odpove z vročitvijo odpovedi in zahteva izpraznitev stanovanja, pri čemer je najemno razmerje odpovedano z dnem vročitve odpovedi. Seveda mora pred odpovedjo najemne pogodbe lastnik tudi pisno opomniti najemnika o kršitvi najemne pogodbe v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 103. člena tega zakona. Če najemnik ne izprazni stanovanja, mora najemodajalec pri sodišču zahtevati izpraznitev stanovanja. Sodišče bo najemniku posredovalo izpraznitveni nalog, na podlagi katerega bo najemnik dolžan izprazniti stanovanje v 30 dneh od prejema izpraznitvenega naloga ali pa v istem roku ugovarjati zoper ta nalog.

Novim spremembam zakona smo prilagodili tudi nov vzorec najemne pogodbe, ki ga strankam nudimo brezplačno:

IKONA_PRILOGA_MALA_V1Najemna pogodba za stanovanje – vzorec Pravni SOS_posodobitev

Spremembe pa so se zgodile tudi na področju oddajanja poslovnih stavb in poslovnih prostorov, saj je z uveljavitvijo SZ-1E prenehal veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, kar je prineslo pogodbenim strankam več svobode pri pogodbenem dogovarjanju, zato si zainteresirani preberite tudi naš članek https://www.pravnisos.si/objava/ureditev-najema-poslovnih-prostorov-od-19-6-2021-dalje/.

Za pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega, davčnega svetovanja ali poslovnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.