AIRBNB kalkulator

Se odločate med oddajo nepremičnine preko Airbnb-ja ali dolgoročnega najema?

Airbnb kalkulator vam omogoča primerjavo donosnosti različnih načinov oddajanja nepremičnine, potreben je le vnos vaših predpostavk. Pripravili smo vam štiri različne scenarije, ob naslednjih predpostavkah, ki pa jih sami lahko tudi spremenite:

 1. Airbnb – letno oddajanje nepremičnine brez agenta, 50% letna zasedenost
 2. Airbnb – letno oddajanje nepremičnine z agentom, 80% letna zasedenost – zelo optimistično
 3. Dolgoročno oddajanje nepremičnine
 4. Kombinacija 3-mesečnega Airbnb oddajanja in 9- mesečnega oddajanja študentom.

Izračun vam pokaže najboljšo možno izbiro pred obdavčitvijo in zaradi različnega obdavčevanja teh prihodkov tudi rezultat po obdavčitvi. Vnesite svoje predpostavke v Airbnb kalkulator (v svetla polja). Svetujemo vam, da si preberete tudi članek AIRBNB od A do Ž objavljen na naši spletni strani, na podlagi katerega se boste seznanili z vsemi pogoji posamezne oddaje nepremičnine. V tem članku  je poleg ekonomskega vidika predstavljen tudi pravni in davčni vidik.

Seznanite s tem kalkulatorjem tudi svojega prijatelja ali znanca, če menite, da bi bil koristen tudi zanj.

Deli preko e-pošte
Deli preko Tweeterja
Deli preko Facebooka

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)