Objave

ARA IN ODSTOPNINA

ARA IN ODSTOPNINA V POGODBAH Pri sklepanju pogodb se vsaka od pogodbenih strank želi zavarovati, da bo tudi nasprotna stranka izpolnila svoje obveznosti oziroma, da bo imela nasprotna stranka interes pogodbo izpolniti oziroma jo spoštovati. Pri ...

Preberi več

Pravilniki, ki jih podjetje pogojno potrebuje - II. del

PRAVILNIKI, KI JIH MORAJO UVELJAVITI DOLOČENA PODJETJA Slovenska zakonodaja družbam dopušča, da določena področja poslovanja oziroma delovnih procesov uredijo sama. Seznam obveznih notranjih aktov smo objavili v prispevku z naslovom ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju - II. del

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NOSEČNICI - II. del Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ...

Preberi več

Opravljate storitve v EU?

REGISTRACIJA ATIPIČNEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA ZA DDV   Kdo je atipični DDV zavezanec? Davčni zavezanec, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV, vendar je identificiran za namene DDV zgolj za pridobitev blaga znotraj Unije ...

Preberi več

Nepravilno parkiranje v tujini

NEPRAVILNO PARKIRANJE V TUJINI IN NEZAKONITO PRIDOBLJENI OSEBNI PODATKI Predvsem v poletnih mesecih je nepravilno parkiranje v že tako prezasedenih obalnih mestih že utečena navada. Prav tako to velja za počitniška naselja, ki zaradi ...

Preberi več

Problem neplačevanja prejšnjega lastnika v obvezen rezervni sklad

PREVERITE PORAVNANE OBVEZNOSTI OB SKLEPANJU KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO PRIMER: Prejšnji lastnik stanovanja v večstanovanjski hiši je ostal dolžan rezervnemu skladu, upravnik stavbe pa terja plačilo v rezervni sklad od novega ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju – I. del

PREVERITE SVOJE PRAVICE V ČASU NOSEČNOSTI Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ki v ...

Preberi več

Pravilniki, ki jih potrebuje vsako podjetje - I.del

NUJNI PRAVILNIKI ZA VSAKO PODJETJE Vsako podjetje za svoje delovanje potrebuje interne akte in pravilnike. To so akti, ki natančneje definirajo pravila, odnose, delovne procese, kakor tudi delitev družbe. Namenjeni so tako delavcem kot tudi ...

Preberi več

Kdo so posvojitelj, rejnik in skrbnik?

RAZLIKE V POJMIH POSVOJITELJ, REJNIK IN SKRBNIK V javnosti se pogosto sprožajo javne diskusije, kakšna oblika skrbstva je za otroka najprimernejša, ko za otroka ne moreta skrbeti starša. Glavno vodilo vsake uradne osebe, še posebno pa centra ...

Preberi več
1 9 10