Objave

Ne sklepajte najemnih pogodb za nedoločen čas!

Odpovedi najemnih pogodb za stanovanja ali poslovne prostore, sklenjenih za določen ali nedoločen čas Sklepanje najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore za nedoločen čas prinaša ob odpovedi pogodbe dodatne stroške in tveganja, ...

Preberi več

Pravice potnikov letalskega prometa v ZDA

Ureditev pravic letalskih potnikov v ZDA Pravice letalskih potnikov v ZDA so precej drugače urejene od tistih, ki veljajo v Evropski uniji oziroma iz ali v EU. Pravo EU potnike ščiti precej bolj kot v ZDA. V primeru več prestopanj na ozemlju ...

Preberi več

Najemna pogodba za stanovanje - bistveni elementi in vzorec pogodbe

Bistvene sestavine najemne pogodbe za stanovanje Najemna pogodba se sklepa v pisni obliki za določen ali nedoločen čas, pri čemer mora v skladu z 91. členom Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in ...

Preberi več

Odpoved delovnega razmerja - odpoved pogodbe o zaposlitvi

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI KRŠITVE KONKURENČNE PREPOVEDI Konkurenčna prepoved je prepoved delavca, da med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravlja posle iz dejavnosti delodajalca, brez njegovega soglasja, pri čemer ...

Preberi več

USTREZNO IN PRIMERNO DELO

RAZLIKA MED USTREZNIM IN PRIMERNIM DELOM V NOVI POGODBI O ZAPOSLITVI Ustrezno in primerno delo sta na videz zelo podobna pojma, poznavanje razlik med njima pa zaposlenemu omogoča predvsem večjo varnost pred prevelikimi spremembami delovnih ...

Preberi več

ARA IN ODSTOPNINA

ARA IN ODSTOPNINA V POGODBAH Pri sklepanju pogodb se vsaka od pogodbenih strank želi zavarovati, da bo tudi nasprotna stranka izpolnila svoje obveznosti oziroma, da bo imela nasprotna stranka interes pogodbo izpolniti oziroma jo spoštovati. Pri ...

Preberi več

Pravilniki, ki jih podjetje pogojno potrebuje - II. del

PRAVILNIKI, KI JIH MORAJO UVELJAVITI DOLOČENA PODJETJA Slovenska zakonodaja družbam dopušča, da določena področja poslovanja oziroma delovnih procesov uredijo sama. Seznam obveznih notranjih aktov smo objavili v prispevku z naslovom ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju - II. del

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NOSEČNICI - II. del Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ...

Preberi več

Opravljate storitve v EU?

REGISTRACIJA ATIPIČNEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA ZA DDV   Kdo je atipični DDV zavezanec? Davčni zavezanec, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV, vendar je identificiran za namene DDV zgolj za pridobitev blaga znotraj Unije ...

Preberi več

Nepravilno parkiranje v tujini

NEPRAVILNO PARKIRANJE V TUJINI IN NEZAKONITO PRIDOBLJENI OSEBNI PODATKI Predvsem v poletnih mesecih je nepravilno parkiranje v že tako prezasedenih obalnih mestih že utečena navada. Prav tako to velja za počitniška naselja, ki zaradi ...

Preberi več

Problem neplačevanja prejšnjega lastnika v obvezen rezervni sklad

PREVERITE PORAVNANE OBVEZNOSTI OB SKLEPANJU KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO PRIMER: Prejšnji lastnik stanovanja v večstanovanjski hiši je ostal dolžan rezervnemu skladu, upravnik stavbe pa terja plačilo v rezervni sklad od novega ...

Preberi več

Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju – I. del

PREVERITE SVOJE PRAVICE V ČASU NOSEČNOSTI Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ki v ...

Preberi več
1 9 10 11