Pravice potnikov letalskega prometa v ZDA

Ureditev pravic letalskih potnikov v ZDA

Pravice letalskih potnikov v ZDA so precej drugače urejene od tistih, ki veljajo v Evropski uniji oziroma iz ali v EU. Pravo EU potnike ščiti precej bolj kot v ZDA. V primeru več prestopanj na ozemlju ZDA vam zato priporočamo, da se o svojih pravicah pozanimate še pred nakupom letalske karte in kupite takšno kombinacijo letov, ki vam bo omogočila obravnavo pod pravom EU kar največji del vaše poti. O pravicah, ki jih letalskim potnikom omogoča EU pravo, preberite tukaj.

1. ZADRŽANOST LETALA NA LETALSKI PISTI (AGL. TARMAC DELAY)

Zaradi različnih razlogov, kot na primer zaradi prezasedenosti letališča, lahko pride do tega, da je letalo že pristalo (ali pa pripravljeno na vzlet), vendar ne dobi dovoljenja za izkrcanje potnikov. V tem primeru je letalska družba potnikom dolžna nuditi prehrano, vodo in dostop do sanitarij cel čas postanka. Takšen postanek lahko traja največ:

 • 3h ko gre za notranje lete (znotraj ZDA)
 • 4h ko gre za mednarodne lete.

2. SPLOŠNE PRAVICE POTNIKOV LETALSKEGA PROMETA

Za razliko od EU zakonodaje, ameriška le določa kaj je dovoljeno in kaj je potrebno, da letalska družba zagotovi, zelo redko pa definira roke, zneske ali količine asistence, ki jo je družba dolžna omogočiti svojim potnikom. Na splošno veljajo naslednja pravila:

 • letalska družba je dolžna potnika o spremembi ure vzleta letala obvestiti vsaj 7 dni pred odhodom;
 • po tem, ko kupec plača letalsko karto se slednja ne sme podražiti, kakor tudi družba ne sme spremeniti določil, ki se tičejo ostalih pravic, ki jih je bil potnik deležen ob nakupu letalske karte;
 • v primeru, da letalska družba poškoduje kovček, je dolžna obravnavati prav vsakršno pritožbo oziroma prijavo potnika, da mu je nastala poškodba na prtljagi, čeprav se že na prvi pogled zdi, da družba ni odgovorna za poškodbo;
 • za poškodovano prtljago je letalska družba dolžna poravnati ustrezno odškodnino oziroma stroške popravila;
 • v primeru izgube prtljage, je družba dolžna potniku povrniti razumne stroške, ki jih je utrpel v času, ko je bil brez prtljage;
 • v primeru, da je potnik doplačala za dodatno storitev (npr. Wifi na krovu letala) in slednja ne deluje, je letalska družba dolžna potniku povrniti stroške doplačila.

Vsi letalski potniki imajo pravico do 24-urnega prehodnega obdobja, ki začne teči ob plačilu letalske karte. V tem času, si lahko potnik premisli in spremeni svojo pot, datume ali pa si premisli in odpove letalsko karto. Letalska družba je dolžna spremembe v tem obdobju opraviti brezplačno. Če se potnik odloči za dražjo kombinacijo, je seveda dolžan razliko plačati, družba pa mu za spremembo ne sme dodatno računati.

Letalska družba je dolžna potniku, ki je za letalsko karto/dodatno storitev plačal s kreditno kartico, odškodnino oziroma vračilo zneska izplačati v roku 7 dni od potrditve zahtevka, če pa je potnik plačal z gotovino ali na kakršenkoli drug način, ima letalska družba čas 20 dni, da potniku izplača znesek, do katerega je upravičen.

3. PRTLJAGA

Kot rečeno, je letalska družba dolžna povrniti potniku stroške v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage. Za poškodovano prtljago je letalska družba dolžna poravnati ustrezno odškodnino oziroma stroške popravila. V primeru, da letalska družba izgubi prtljago, je dolžna potniku povrniti primeren znesek.

Zakonodaja ne določa, kolikšna je primeren ali ustrezen znesek, ki ga je družba dolžna izplačati potniku. Tako da višino zneska oziroma razpona izplačanega zneska prepušča vsaki letalski družbi. Omejuje jih le pri definiranju najvišje odškodnine, ki jo je pripravljena družba izplačati. Družba tako v svojih pravili poslovanja ne sme določiti maksimalne odškodnine, ki bi bila nižja od spodnjih zneskov:

 • od 3.500 USD na potnika pri notranjih letih in
 • od 1.536 USD na potnika, pri mednarodnih letih.

Vse ameriške letalske družbe zgornjo odškodnino oziroma povračilo izplačajo le, če potnik poda zahtevek za povračilo oziroma izplačilo.

4. PREZASEDENOST IN PREPOVED VKRCANJA V LETALO

V primeru prezasedenosti letala (angl. overbooking) letalska družba najprej pozove morebitne prostovoljce, ki so pripravljeni potovati s kasnejšim letalom. V zameno za to jim bo letalska družba ponudila dodatne ugodnosti. V primeru, da se ne javi nihče oziroma, da se javi premalo prostovoljcev, lahko družba odredi, kateri potniki naj se izkrcajo iz letala. Družba se odloči na podlagi objektivnega kriterija, kot na primer glede na ceno, ki jo je nekdo plačal za letalsko karto, glede na čas, kdaj je določen potnik opravil »check-in«, ali če ima potnik status pogoste stranke (angl. frequent flyer). Vsem osebam, ki jim družba ne dovoli vkrcanja v letalo, je dolžna nemudoma izročiti pisno obvestilo o prepovedi vkrcanja, ki vključuje opis vseh pravic, ki jih ima potnik v takšnem primeru.

Tako v primeru, ko gre za prostovoljno odločitev ali prepoved vkrcanja je potnik upravičen do odškodnine, ki znaša:

 • če je potniku zagotovljen nov let več kot 1h po letu, za katerega je primarno kupil letalsko karto, mu pripada znesek v višini vsaj dvakratnika enosmerne letalske karte, ki jo je potnik poravnal oziroma 675 USD;
 • če je potniku zagotovljen nov let več kot 2h po letu, za katerega je primarno kupi letalsko karto, mu pripada znesek v višini vsaj štirikratnika enosmerne letalske karte, ki jo je potnik poravnal oziroma 1.350 USD.

Letalska družba lahko potniku ponudi tudi višji znesek, kakor tudi še dodatne ugodnosti.

5. UVELJAVLJANJE PRAVIC

Potnik je dolžan kršitev pravic oziroma dogodek zaradi katerega meni, da je upravičen do odškodnine ali drugih ugodnosti prijaviti na standardiziranem obrazcu, ki ga najdete na spodnji spletni strani:

https://airconsumer.dot.gov/escomplaint/ConsumerForm.cfm

V primeru, da potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v letalskem prometu, nas kontaktirajte in našli bomo najustreznejšo rešitev vašega problema.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.