Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju – I. del

PREVERITE SVOJE PRAVICE V ČASU NOSEČNOSTI

Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ki v Konvenciji MOD št. 183 o varstvu materinstva postavlja državam članicam vsaj minimalne standarde varstva. Mednarodni zakonodaji sledi tudi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21-784/2013, v nadaljevanju ZDR-1). Posebno varstvo nosečnice je odvisno od njenega aktivnega delovanja, saj mora slednja o svoji nosečnosti delodajalca nemudoma obvestiti. Naknadno obvestilo ni mogoče. Delodajalec pa je dolžan delavki takoj, ko ga seznani z nosečnostjo omogočiti posebno varstvo.

Za vas smo pripravili serijo prispevkov, ki natančneje razlagajo pomen in prakso varstva nosečnic na delovnem mestu.

Ta prispevek se bo osredotočil na

POSEBNO VARSTVO NOSEČNIC, KI SO ZANOSILE V ČASU ODPOVEDNEGA ROKA.

ZDR-1 v 115. členu določa:

»(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

(2) V času in v primerih iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca.

(3) Delavcem v času iz prvega odstavka tega člena ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca.

(4) Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po njihovemu prenehanju, vendar ne po izteku odpovednega roka, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila.

(5) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje, po predhodnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.«

PRIMER 1:

Delavki je vročena odpoved poslovnega razmerja iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, ki sta oba razloga za redno odpoved delovnega razmerja. Delavka medtem, ko ji teče odpovedni rok izve, da je noseča in o tem nemudoma obvesti svojega delodajalca.

Noseči delavki v skladu s 115. členom ne sme prenehati delovno razmerje:

  • v obdobju nosečnosti pa dokler doji, oziroma največ do starosti enega leta otroka, ne glede na to, če nadaljuje z dojenjem tudi po tej starosti otroka;
  • med tem, ko izrablja starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec potem, ko delavka izrabi ta dopust.

Ker je varstvo noseče ženske močnejše od instituta odpovedi pogodbe o delovnem razmerju, je v našem primeru potrebno ravnati tako:

  • Delavki ne sme prenehati delavno razmerje dokler je noseča, torej prihaja na delo dokler ji ne pripada porodniški dopust. V tem času ji mora delodajalec omogočiti vse pravice, ki izhajajo iz varstva nosečnic na delovnem mestu.
  • Delavka koristi dopust za varstvo in nego otroka.
  • Potem, ko izkoristi obe vrsti dopusta se vrne na delo in ji ne sme prenehati delovno razmerje dokler še doji otroka, oziroma dokler otrok ne izpolni enega leta starosti, kar nastopi prej.
  • Istočasno pa delavki ne sme prenehati delavno razmerje še 1 mesec po tem, ko se vrne na delo po neprekinjeni odsotnosti zaradi nosečnosti.
  • V enomesečnem obdobju, ko delavki delovno razmerje ne poteče, ji je delodajalec dolžan omogočiti izrabo letnega dopusta. Če v tem obdobju ne more izkoristiti celotnega dopusta ji mora delodajalec preostale dni izplačati.

Delodajalec lahko prekine delovno razmerje delavki ne glede na zgoraj naštete pravice, vendar mora za prenehanje delovnega razmerja pridobiti soglasje inšpektorja za delo pri pristojnem inšpektoratu, vendar tudi to le v dveh priemrih:

  • če gre za prenehanje delodajalca in
  • če so izpolnjeni pogoji za izredno odpoved pogodbe o delovnem razmerju.

Če v tej objavi nismo odgovorili na vaše vprašanje, nas kontaktirajte

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.