Kako se ločim oziroma razvežem zakonsko zvezo?

KO POSTANE SKUPNO ŽIVLJENJE PRETEŽKO BREME – LOČITEV

V kolikor skupno življenje prinaša stres, negativno energijo in nevzdržne razmere, si zakonska partnerja pogosto izbereta ločitev, ki prinaša vsakemu od njiju priložnost za nov začetek. Ker je ločitev boleča izkušnja, je ne glede na razlog zanjo bolje, da poteka hitro. Najhitrejši postopek je ločitev na podlagi sporazuma, v primeru tožbe pa je to lahko tudi dolgotrajni proces.

V primeru sporazumne razveze, se postopek začne na predlog zakoncev, ki ga vložita pri krajevno pristojnem okrožnem sodišču. Zakoncema pri tem ni potrebno navajati razlogov za razvezo. Zakonca pa morata predlogu za sporazumno razvezo predložiti tudi naslednje sklenjene pisne sporazume: o varstvu, vzgoji otrok in preživljanju otrok in stikih z otroki, o delitvi skupnega premoženja, kdo bo v prihodnje opredeljen kot najemnik v primeru življenja v najemniškem stanovanju in o morebitnem preživljanju zakonca. Sporazum o delitvi skupnega premoženja sklenete pred notarjem, sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok pa ni potrebno skleniti v notarski obliki, saj sodba sodišča postane izvršilni naslov za ta vprašanja. Sporazumov ne potrebujete, če nimate otrok in skupnega premoženja. Sporazumno razvezo lahko v celoti opravite pri notarju, če v zakonu nimate skupnih otrok. Zakonska zveza je v tem primeru razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa o razvezi.

Sodišče je dolžno preveriti ali priloženi sporazumi koristijo otroku, zato pridobi mnenje Centra za socialno delo. Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze zato pošlje na Center za socialno delo, ki zakonca povabi na razgovor. Na razgovor morata priti oba zakonca sama, brez odvetnikov, drugače se predlog za sporazumno razvezo (ločitev) umakne. Razgovor na Centru za socialno delo ni potreben, če zakonca nimata otrok ali nimata več roditeljske pravice do skupnih otrok (po dopolnjenem 18. letu ali v izjemnih primerih še dlje), ter v nekaterih drugih primerih (odsotnost enega od zakoncev v tujini, duševno bolan zakonec, pogrešanosti enega zakonca).

Sodišče mora upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je izrazil sam ali preko osebe, ki ji zaupa (otrokov zaupnik). Pri tem starost otroka ni pomembna, pomembno je, da je otrok sposoben razumeti pomen in posledice svojih odločitev, kar pomeni, da je razsoden. Sodišče bo izročilo otroku, ki je dopolnil 15 let in je izrazil svoje mnenje, tudi sodbo o razvezi in otrok se na sporazum staršev o varstvu, vzgoji ter stikih, lahko tudi pritoži.

Sodišče razveže zakonsko zvezo, s čimer postane sodba tudi izvršilni naslov za rešitev vprašanj o varstvu, vzgoji, preživljanju in stikih.

Sodišče lahko v primeru, ko oceni, da določen sporazum ni v otrokovo korist, zahteva od zakoncev njegove spremembe, sicer predlog za sporazumno razvezo zavrne. Zakonca lahko ponovno zaprosita za sporazumno razvezo zakonske zveze, če pa le ta ni možna, lahko vsak od njiju zahteva razvezo s tožbo.

Torej, ko se zakonca o bistvenih vprašanjih glede razveze ne moreta dogovoriti, mora eden od zakonskih partnerjev na sodišče vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze in v tožbi navesti in utemeljiti razvezni razlog – nevzdržnost zakonske zveze. V tem primeru ni pomembna krivda enega ali drugega zakonca za nevzdržne razmere. Sodišče pošlje tožbo tudi v vednost Centru za socialno delo, ki povabi na posvet oba zakonca. Tožba bo umaknjena v kolikor na razgovor ne pride tožnik. Razgovor na Centru za socialno delo ni potreben zaradi istih razlogov, ki smo jih navedli že zgoraj pri sporazumni razvezi zakonske zveze. Center za socialno delo posreduje sodišču mnenje, zlasti glede vprašanja otrok.

Sodišče v sklopu razveze zakonske zveze odloči tudi o delitvi premoženja med zakoncema. Izhajalo bo iz pravila, da vsakemu od zakonskih partnerjev pripada polovica. V primeru, da je eden od partnerjev prispeval bistveno več kot drugi (npr. občutno višja plača), mora slednji vložiti nasprotno tožbo, v kateri ne nasprotuje ločitvi, ampak samo delitvi na pol.

Sodišče običajno sprejme razvezne razloge ter odloči o vprašanjih preživljanja, vzgoje, varstva ter stikov z otroci. Pri tem upošteva tudi mnenje razsodnega otroka, če ga je le ta podal. Sodišče na koncu izda sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo.

V kolikor menite, da so vaše razmere v skupnem zakonskem življenju nevzdržne, se posvetujte s pravnim svetovalcem, da vam pomaga pripraviti predlog sporazumnega dogovora, glede vseh vprašanj v razvezi zakonske zveze. Kontaktirajte nas in ne potegnite kratkega konca.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.