Kako se izogniti kazni pri neprijavljenem računu v tujini

SAMOPRIJAVA RAČUNA V TUJINI

Finančna uprava RS je s pomočjo izmenjave podatkov med državami podpisnicami OECD sporazuma ugotovila, da ima približno 14.000 Slovencev odprte transakcijske račune v tujini. Med podpisnicami sporazuma o čezmejni izmenjavi podatkov je 98 držav, pri tokratni izmenjavi podatkov pa je sodelovalo le 50 držav, zato se bo s povečanjem števila sodelujočih držav pri naslednjih izmenjavah podatkov verjetno izkazalo, da je teh računov še več. Največ računov imajo Slovenci odprtih na Hrvaškem, v Nemčiji in Italiji. Iz Avstrije prihaja v primerjavi z Italijo nižja številka, kar je posledica enoletnega prehodnega obdobja, v katerem Avstriji ni potrebno posredovati čisto vseh podatkov.

Računov, ki so jih Slovenci sami prijavili, je manj kot 10% računov odprtih v tujini, zato se najverjetneje marsikdo z neprijavljenim računom sprašuje, kaj naj stori.

Globi, ki znaša za fizične osebe od 200 do 1200 EUR, za samostojne podjetnike od 800 do 10.000 EUR ter med 1200 in 30.000 EUR za pravne osebe, se lahko izogne le s samoprijavo, vendar še predno ga k razjasnitvi pozove FURS. V samoprijavi bo potrebno podati osnovne informacije o računu in napovedati vse dohodke, ki so bili ustvarjeni v tujini.

FURS-u se o transakcijskem računu, odprtem v tujini, poroča s predpisanim obrazcem, ki ga najdete na spletni strani FURS-a:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/#c377

Prijaviti morate samo plačilne račune (transakcijski račun) in ne tudi varčevalnih računov iz tujine. V primeru, da imate na varčevalnem računu obdavčljive dohodke (npr. obresti), pa morate le te vseeno prijaviti FURS-u.

Opozoriti pa vas moramo, da gre pri zgoraj omenjeni globi le za globo, ki se nanaša na neprijavljen plačilni račun iz tujine. Če imate z njim povezane tudi druge davčne nepravilnosti kot npr. neprijavljene obresti, dohodek iz oddajanja nepremičnine, so glede tega zagrožene še dodatne globe.

Preberite si še ostala pojasnila in odgovore s strani FURS-a v zvezi z računi v tujini:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_odgovori_2_izdaja_Financni_racuni_iz_tujine.pdf

V primeru, da potrebujete nasvet s področja davčnega prava, nas kontaktirajte na telefonsko številko 051 368 812 ali na info@pravnisos.si. Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.