Objave | Pravni SOS

Objave

Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

Kakšna je osnovna razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo Tako konkurenčna prepoved kot konkurenčna klavzula definirata eno pomembnejših delavčevih dolžnosti – da ne konkurira svojemu delodajalcu (t.i prepoved ...

Preberi več

Pravice potnikov v avtobusnem prometu

Vaše pravice ob zamudi ali odpovedi avtobusnega prevoza Pravice potnikov v avtobusnem prometu v Evropski uniji ureja Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.2.2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in sprememba ...

Preberi več

Kupoprodajna pogodba za stanovanje in vzorec kupoprodajne pogodbe

Sestavine kupoprodajne pogodbe za stanovanje in vzorec pogodbe Kupoprodajna pogodba za nepremičnino se mora skleniti v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, ni veljavna. Poleg tega pa mora vsebovati še sestavine kot na primer ...

Preberi več

Čezmejno izvajanje storitev po novem

Spremembe pri napotitvi delavcev v tujino Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) se začne uporabljati s 1.1.2018. Določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve ...

Preberi več

Pomembne novosti na področju trga dela prinaša 21.10.2017

SPREMEMBE NA PODROČJU TRGA DELA V KRATKEM V VELJAVI V prihodnjih dneh – 21.10.2017 – bodo pričele veljati spremembe Zakona o urejanju trgu dela, ki prinašajo nekatere zelo pomembne novosti tako za delavce kot tudi za delodajalce. V ...

Preberi več

Ne sklepajte najemnih pogodb za nedoločen čas!

Odpovedi najemnih pogodb za stanovanja ali poslovne prostore, sklenjenih za določen ali nedoločen čas Sklepanje najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore za nedoločen čas prinaša ob odpovedi pogodbe dodatne stroške in tveganja, ...

Preberi več

Pravice potnikov letalskega prometa v ZDA

Ureditev pravic letalskih potnikov v ZDA Pravice letalskih potnikov v ZDA so precej drugače urejene od tistih, ki veljajo v Evropski uniji oziroma iz ali v EU. Pravo EU potnike ščiti precej bolj kot v ZDA. V primeru več prestopanj na ozemlju ...

Preberi več

AIRBNB - PRAVNI IN DAVČNI VIDIK

Je mogoče v praksi zakonito poslovati preko AIRBNB-ja? Dejavnost oddaje sobe oz. oddaje apartmaja preko Airbnb-ja je v Sloveniji v porastu, kljub dejstvu da obstajajo številne prepreke in pogoji za poslovanje v skladu s predpisi. Ker se doslej ...

Preberi več

AIRBNB od A do Ž

SE AIRBNB RES SPLAČA? SE ODLOČATE MED ODDAJO NEPREMIČNINE PREKO AIRBNB-JA ALI DOLGOROČNEGA NAJEMA? Množično pisanje o storitvah oddajanja nepremičnine preko platforme Airbnb daje slutiti veliko dobičkonosnost omenjene storitve, zato je ...

Preberi več

Najemna pogodba za stanovanje - bistveni elementi in vzorec pogodbe

Bistvene sestavine najemne pogodbe za stanovanje Najemna pogodba se sklepa v pisni obliki za določen ali nedoločen čas, pri čemer mora v skladu z 91. členom Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in ...

Preberi več

Odpoved delovnega razmerja - odpoved pogodbe o zaposlitvi

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI KRŠITVE KONKURENČNE PREPOVEDI Konkurenčna prepoved je prepoved delavca, da med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravlja posle iz dejavnosti delodajalca, brez njegovega soglasja, pri čemer ...

Preberi več

USTREZNO IN PRIMERNO DELO

RAZLIKA MED USTREZNIM IN PRIMERNIM DELOM V NOVI POGODBI O ZAPOSLITVI Ustrezno in primerno delo sta na videz zelo podobna pojma, poznavanje razlik med njima pa zaposlenemu omogoča predvsem večjo varnost pred prevelikimi spremembami delovnih ...

Preberi več
1 4 5 6