Vračilo plačila ali dobropis (vrednotnica) za neopravljeno storitev

Uredba EU, priporočilo Evropske komisije in naša zakonodaja

Aktualna problematika, ki jo je povzročila pandemija, je terjala hitre rešitve s strani držav, da bi se na ta način zmanjšala povzročena škoda tako potrošnikom kot tudi dobaviteljem storitev na področju organizacije prevozov in potovanj. V Sloveniji je bil s tem namenom sprejet 101. a člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Evropska komisija pa je v maju 2020 izdala priporočilo glede dobropisov za odpovedana potovanja in prevozne storitve v zvezi s pandemijo COVID-19.

V priporočilih se Evropska komisija sklicuje na uredbe Unije o pravicah potnikov v primeru odpovedi. Navajamo nekaj najpomembnejših poudarkov:

  • V primeru odpovedi s strani prevoznika mora prevoznik potnikom ponuditi na izbiro povračilo (refundacijo) in preusmeritev. Preusmeritev je v sedanjih razmerah skoraj nemogoča, zato je dejansko možna samo izbira med različnimi možnostmi za povračilo. Povračilo polne cene vozovnice se pri prevozu po zraku, vodi ali celinskih plovnih poteh izvede v sedmih dneh od potnikovega zahtevka, pri avtobusnem prevozu v 14 dneh po tem, ko je bila dana ponudba ali prejet zahtevek, pri železniškem prevozu pa v mesecu dni od zahtevka. V skladu z zakonodajo Unije je povračilo možno v denarju ali v obliki dobropisa. Toda povračilo v obliki dobropisa je možno samo, če se potnik s tem strinja.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: direktiva o paketnih potovanjih) določa, da imajo v primeru odpovedi paketnega potovanja zaradi „neizogibnih in izrednih okoliščin“ potniki pravico do celotnega povračila vseh plačil za turistični paket brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe. V zvezi s tem lahko organizator potovanja potniku ponudi povračilo v obliki dobropisa. Toda zaradi te možnosti potniki ne izgubijo pravice do povračila v denarju. Podobno velja, če se predlagajo spremembe pogodbe o paketnem potovanju (npr. odložitev) ali nadomestni turistični paket in če potnik zaradi teh sprememb ali nadomestnega turističnega paketa sprejme paket slabše kakovosti ali z nižjimi stroški ali odstopi od pogodbe. Organizator potovanja mu lahko ponudi tudi dobropis, vendar pod pogojem, da potniki zaradi tega ne izgubijo pravice do povračila v denarju.

Evropska komisija je pri pripravi priporočila upoštevala likvidnostne težave organizatorjev potovanj zaradi številnih odpovedi, kot posledico pandemije COVID-19, ker morajo potniku povrniti celotno ceno paketa, sami pa ne dobijo vedno pravočasno povrnjenih vnaprej plačanih storitev, ki so vključene v paket, kar pomeni nepravično razdelitev bremen med izvajalci storitev, vključenih v paket. Hkrati opozarjajo, da so v nevarnosti tudi potrošniki, da zaradi insolventnosti izvajalcev, ne bodo dobili vrnjenih plačil za vnaprej plačane storitve, zato se priporoča zavarovanje dobropisov, ki jih bodo izdajali izvajalci. Evropska komisija prav tako priporoča izdajo dobropisov, ki so lahko za potrošnike privlačnejši od povračila v denarju.

Državni zbor Slovenije je 28.4.2020 sprejel zakonske določbe, ki omogočajo organizatorjem potovanj, da zadržijo denar potrošnikov 12 mesecev po razglasitvi prenehanja epidemije, v kolikor se potrošnik ne odloči za vrednotnico, ki mu jo bo za neopravljeno storitev ponudil organizator potovanja. ZPS se je na to že odzvala dne 20.5.2020 z dopisom Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj priporočilo Evropske komisije z dne 13.5.2020 temeljito preučita in oblikujeta ustrezne spremembe zakonodaje, ki naj bodo v skladu s priporočilom Evropske komisije.

V kolikor ste se znašli med potrošniki, ki imate težave s prevozniki, turističnimi agencijami oz. organizatorji potovanj, smo vam na voljo za pravno svetovanje preko info@pravnisos.si, preko telefona 051 368 812 ali nam pišite na Kontaktirajte nas.