Pozivi za plačilo visoke parkirnine in stroškov iz tujine v nasprotju z zakonom in kodeksom

OBJAVLJENO MNENJE KOMISIJE ZA ETIKO GLEDE RAVNANJA ODVETNIKA

Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije je sprejela stališče, da odvetniki, ki prebivalce Slovenije pozivajo k plačilu neplačanih parkirnin in visokih stroškov postopka v Republiki Hrvaški, kršijo 10. člen Zakona o odvetništvu in 8.,55.,58. in 61. določbo Kodeksa odvetniške poklicne etike (v nadaljevanju Kodeks).

Na podlagi mnogih pritožb prebivalcev Slovenije, ki so prejeli tovrstne pozive slovenskih odvetnikov, so se odzvali tudi v Odvetniški zbornici Slovenije in pravilnost ravnanja posameznih odvetnikov presojali s strani Komisije za etiko. V nadaljevanju članka na kratko povzemamo Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika z načeli in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike, objavljenega dne 12.11.2019, na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije.

Komisija je podala mnenje, da je odvetnik z množičnimi pozivi za plačilo visokih parkirnih kazni kršil 55. člen Kodeksa, saj je izkoriščal nepoučenost, zmoto ali boječnost nasprotne stranke, zlasti če ta ni imela pravnega zastopnika. Zahteva za plačilo stroškov, ki večkratno presegajo znesek neplačane parkirnine, po mnenju Komisije predstavlja izkoriščanje nepoučenosti nasprotne stranke, saj ti ne poznajo pravila, da je odvetniške stroške dolžna plačati stranka, ki je storitev naročila, nasprotna stranka pa jih je dolžna poravnati le, če jih odmeri sodišče. Prav tako neuka stranka ne ve, da se opomin kot strošek v izvršbi ne priznava. V Komisiji tudi menijo, da želi odvetnik izkoristiti boječnost nasprotne stranke, da bi v primeru neplačila opomina sledili še bistveno višji stroški, pri čemer želi odvetnik doseči neupravičen uspeh za svojo stranko (hrvaške odvetnike oz. njihove stranke).

Prav tako so v Komisiji zaznali kršitev 58. člena Kodeksa, saj odvetnik ne bi smel povzročiti nasprotni stranki nepotrebnih stroškov. Odvetnik bi lahko s svojo stranko sicer sklenil dogovor o drugačnem obračunavanju stroškov, kot je določena po tarifi, ne sme pa teh stroškov prevaliti na nasprotno stranko.

V  opominih je bilo prav tako navedeno, da bodo v primeru neplačila parkirnin in visokih stroškov postopka, sproženi sodni postopki s strani upnika pred pristojnim sodiščem v Republiki Hrvaški, kar pomeni, da bo odvetnik osebne podatke lastnikov vozil posredoval upniku, le ta pa bo sam sprožil sodni postopek pred hrvaškim sodiščem. V zvezi s tem je Komisija ugotovila, da je odvetnik pridobil osebne podatke lastnikov vozil v nasprotju z 10. členom Zakona o odvetništvu (ZOdv). Informacijska pooblaščenka je namreč že leta 2017 izdala mnenje, da ima po Zakonu o odvetništvu odvetnik pravico pridobivati osebne podatke, ki jih potrebuje v posamični zadevi, ko opravlja odvetniški poklic. Posredovanje podatkov bi bilo po njihovem mnenju dopustno, če npr. iz zahteve izhaja, da bo odvetnik določenega upnika zastopal pri izterjavi določene terjatve in ne, da podatke za izterjavo potrebuje upnik sam. V obravnavanih primerih je upnik odvetnika uporabil le za pridobitev osebnih podatkov dolžnika, kar je nedopustno.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.