Je vaša pogodba o delu za določen čas postala pogodba za nedoločen čas?

PREVERITE ALI IMATE V RESNICI SKLENJENO POGODBO, KI VELJA ZA NEDOLOČEN ČAS

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih šteje pogodba sicer sklenjena za določen čas, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin ali enega od taksativno naštetih zakonskih razlogov, za pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

Veljavni Zakon o delovnih razmerjih v 54. členu našteva razloge, zaradi katerih se lahko z delavcem sklene pogodbo za določen čas. Če delodajalec z zaposlenim sklene pogodbo, ki ne vsebuje razloga za sklenitev pogodbe za določen čas ali je omenjen razlog neresničen oz. v nasprotju z zakonom, se takšna pogodba šteje, da je sklenjena za nedoločen čas.

Menimo, da je takšnih pogodb veliko in se delavci niti ne zavedajo, da imajo v resnici z delodajalcem sklenjeno pogodbo za nedoločen čas.

Kot primer naj navedemo sodbo sodišča, ki je odločilo, da pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delavke za določen čas, ki so ji definirali za projektno delo povečanje prodaje za 40%, ne gre za sklenitev pogodbo za določen čas z zakonitim razlogom. Ocenili so namreč, da v tem primeru ne gre za projektno delo, saj bi moralo biti le to vezano na izvedbo določenega programa, ki ni stalen. Za projektno delo se šteje delo, ki se samostojno prične in zaključi, ima določeno organizacijsko strukturo, določene postopke priprave in izvedbe ter ustrezno projektno dokumentacijo. Tako se za projektno delo šteje le delovni proces, v katerem se izvajajo naloge oz. določen program z določenim ciljem, ki pa ni del trajnega opravljanja dejavnosti.

Ker je šlo v primeru delavke za delo, ki sicer sodi v okvir redne dejavnosti družbe, je sodišče odločilo, da delavka ni izvajala projektno delo, zato je njeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, štelo za sklenjeno za nedoločen čas.

Spet drugi je primer, ko je sodišče razsodilo, da »negotovost, ali bo delodajalec tudi v bodoče lahko pridobival posle v enakem obsegu, predstavlja tipični poslovni riziko, ki ga ni mogoče prevaliti na delavce in ni zakonski razlog za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas.«

V primeru dvoma, da vaša pogodba o zaposlitvi za določen čas ne vsebuje vseh sestavin, ki so potrebne za pogodbo za določen čas, nas kontaktirajte in skupaj bomo pregledali vašo pogodbo. Pripravili vam bomo pravno mnenje in vam svetovali kako ravnati v takšnem primeru.

Za dodatna vprašanja in pravno pomoč smo vam na voljo preko telefonske številke 051 368 812, preko elektronskega naslova info@pravnisos.si ali preko klika na »kontaktirajte nas«. Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.