Poznate svoje pravice in dolžnosti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi po novem?

SPREMEMBE, KI JIH JE DOBRO POZNATI OB ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI

 

21. januarja je zaživela nova novela Zakona o urejanju trga dela, ki za delavce in brezposelne prinaša nekatere novosti. Predstavljamo največje med njimi.

I. OBVEZNA PRIJAVA V EVIDENCO ISKALCEV ZAPOSLITVE

Oseba, ki ji je bila vročena odpoved iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, se je dolžna prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve v roku treh delovnih dni od vročitve odpovedi. V primeru, da se oseba v evidenco ne prijavi pravočasno, pomeni, da bo prve tri mesece prejemanja nadomestila upravičena do nižjega nadomestila kot sicer. Tako bo dobila prve tri mesece izplačano nadomestilo v višini 60% namesto 80% osnove.

II. SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE

Osebi z nižjo ali srednjo izobrazbo (vendar ne iz deficitarnega poklica), ki se bo v času upravičenosti do denarnega nadomestila, zaposlila za polni delovni čas v tem obdobju , bo po novem pripadal dodatek (spodbuda) v višini 20% zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. Oseba bo to spodbudo prejemala do konca obdobja v katerem je upravičena do nadomestila oziroma največ 1 leto po zaposlitvi.

III. SANKCIONIRANJE ZA KRŠITVE

Po novem se obeta tudi strožja obravnava kršitev in sicer že ob prvi kršitvi. Ob prvi kršitvi se osebi nadomestilo zniža za 30% (oziroma največ do minimalnega zneska – 350 € bruto), ob drugi kršitvi pa je osebi v celoti odvzeta pravica do prejemanja nadomestila.

Upamo, da se vam z zgornjimi pravicami ne bo potrebno ukvarjati, vendar v nasprotnem primeru predlagamo, da v primeru odpovedi delovnega razmerja pridobite čim več informacij o vaših pravicah tudi z našo pravno pomočjo.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.