Primer daljšega roka za odstop od pogodbe pri prodaju na domu

Kako pomagati starejšim, žrtvam zlorab akviziterjev?

Starejše osebe so pogosto tarča akviziterjev oz. prodajalcev, ki jim storitve ali blago vsiljujejo na njihovem domu, običajno v dopoldanskem času brez prisotnosti svojcev, pri tem pa jih nekateri zavajajo bodisi s ceno izdelkov, kvaliteto, s plačilnimi pogoji ali še čim drugim. Ciljajo na posebej ranljive skupine ljudi, ki trpijo zaradi svojega zdravstvenega stanja, psihofizičnega stanja ali so celo dementni. Po razkritju zlorabe pogosto ostanejo brez pomoči, zato upamo, da bo članek pripomogel k ozaveščanju ljudi, ki jim lahko pomagajo. V nadaljevanju pojasnjujemo možnosti odstopa od pogodbe, če se prodaja storitve oz. blago na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov podjetja, predstavili pa bomo tudi ravnanje prodajalca, ki podaljša rok za odstop od pogodbe.

Zakon o varstvu potrošnikov določa v 43.č členu, da ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico da v roku 14 dneh odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obstajajo tudi izjeme, ko potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, razen če sta se stranki drugače dogovorili, kot je to primer pri blagu, ki je narejeno po natančnih navodilih potrošnika, pri hitro pokvarljivem blagu in drugih primerih, določenih v 43. č členu.

Če podjetje potrošniku ne poda informacij o pravici do odstopa od pogodbe iz 4. točke prvega odstavka 43.b člena tega zakona (pogojih, rokih, postopkih za uveljavljanje pravice, obrazcem za odstop od pogodbe) preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, je rok za odstop od pogodbe 12 mesecev.

Ker so potrošniki lahko zavedeni s strani ponudnikov, z obljubo npr. da jim blago izročajo v brezplačno eno ali dvomesečno uporabo, pogosto podpisujejo dokumente ne da bi se seznanili z njeno vsebino in tako nehote podpišejo kupoprodajno pogodbo. Običajno so na drugi strani z drobnejšim tiskom opredeljeni splošni pogoji poslovanja, vključno z informacijo o odstopni pravici. Informacijo o dejanskem nakupu prejmejo šele po izvršenem prvem obroku plačila, ko je 14 dnevni rok že zamujen in je zamujena priložnost za odstop od pogodbe.

V tem primeru bi vas radi opozorili na napake tovrstnih prodajalcev – akviziterjev, da strankam običajno ne izročijo tudi obrazca za odstop, ki ga s pravilnikom predpisuje minister, pristojen za gospodarstvo. Če tega potrošnik ni prejel, gre za kršitev 4. točke prvega odstavka 43.b člena, kar pomeni, da je rok za odstop od pogodbe 12 mesecev. Oškodovan potrošnik bo tako podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe, v primeru manjkajočega obrazca v roku 12 mesecev.

Oškodovan potrošnik lahko pošlje odstopno izjavo podjetju z ustreznim obrazcem za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. OP) ali z nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, podjetje pa mu mora nemudoma oz. najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila.  Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, mora blago vrniti nemudoma oz. najpozneje v 14 dneh od obvestila podjetju, da odstopa od pogodbe, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame blago. Potrošnik je dolžan kriti samo stroške vračila blaga, izjema je le v primeru, če je prodajalec v pogodbi zagotovil prevzem blaga na svoje stroške ali o teh stroških sploh ni informiral potrošnika.

Če so starejši sami, bi jim priporočali, da se v primeru tovrstnih zlorab obrnejo na društvo upokojencev in preverijo ali pri njih deluje projekt Starejši za starejše, kjer vitalnejši starejši pomagajo bolj onemoglim. Za svetovanje lahko pokličejo tudi na Zvezo potrošnikov Slovenije ali obvestijo Tržni inšpektorat.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega, davčnega svetovanja ali poslovnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.