Povračilo kupnine za letalske karte, plačane z bančno kartico

Kako do povračila kupnine za letalsko vozovnico ADRIE AIRWAYS – z zahtevkom do banke, izdajateljice bančne kartice

Če ste plačali letalsko karto z bančno kartico in niste bili uspešni pri uveljavljanju svojega zahtevka za povračilo kupnine zaradi odpovedi leta preko Adrie Airways, vam preostane možnost, da uveljavljate reklamacijo pri banki, ki vam je izdala bančno kartico.

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ureja tovrstne zahtevke. Reklamacijski zahtevek pri banki za povračilo plačanega zneska je možno uporabiti v primeru neavtoriziranih plačil, zaradi nedobavljenega blaga ali zaradi neizvršene storitve in podobno, vendar pa se lahko postopki pri posamezni banki razlikujejo glede na pravila banke in ponudnika kartic. Svetujemo vam, da se pri banki pozanimate za postopek uveljavljanja svoje zahteve.

Povračilo plačanega zneska lahko terjate v osmih tednih od dneva, ko je bilo plačilo izvedeno, zahtevku pa morate predložiti kopijo dokazila o plačilu storitve, obvestilo o odpovedanem letu in druge dokumente, ki jih zahteva banka.

Tržni inšpektorat RS je na svoji spletni strani objavil pojasnila dne 2.10.2019 in 3.10.2019 in podal tudi predlog Združenju bank Slovenije, naj se začetek stečajnega postopka šteje za dokazilo o odpovedi letov in v skladu s tem obvesti tudi banke. Potrošniki imajo namreč težave pri pridobivanju potrdil o odpovedanih letih zaradi podanega predloga za stečaj Adrie Airways d.o.o.. Prav tako je pozvalo vse potrošnike, ki bi imeli težavo pri uveljavljanju svojega zahteva, da se obrnejo na Združenje bank Slovenije, kjer bo zadevo obravnaval organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Združenje bank Slovenije pa naj bi banke in hranilnice že obvestil, da naj za lete, od vključno 30. septembra 2019 naprej, ne zahtevajo dodatnih dokazil o odpovedanih letih in naj vložitev predloga za stečaj letalskega prevoznika štejejo za zadostno dokazilo.

 Če ste nakup letalske karte opravili z bančno kartico, izdano s strani tujih bank, pa vam Tržni inšpektorat RS svetuje, da predložite obvestilo Javne agencije za civilno letalstvo v slovenskem in angleškem jeziku o preklicu operativne licence in prepovedi opravljanja komercialnega zračnega prevoza:

»Adrii Airways d.o.o., imetniku operativne licence št. 37282-5/2011/5, izdane dne 24.11.2011 v skladu z Uredbo(ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti, se na podlagi sklepa, sprejetega na ustni obravnavi dne 25. 9. 2019, in v povezavi z 9. členom navedene uredbe, z dnem 30. 9. 2019 od 16. ure dalje operativna licence prekliče in prepove opravljanje komercialnega zračnega prevoza.«

»The operating licence No 37282-5/2011/5, granted to Adria Airways on 24 November 2011, in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community, pursuant to the decision taken during oral proceedings held on 25 September 2019, and in conjunction with Article 9 of that Regulation, was revoked on 30 September 2019 at 16:00. Adria Airways is not allowed to continue operations.«

V primeru težav s tujimi bankami je najbolje, da se obrnete na Evropski potrošniški center:

Evropski potrošniški center
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 37 29
e-pošta: epc.mgrt@gov.si
spletna stran: www.epc.si.

Prav tako pa vam tudi v našem omrežju Pravni SOS lahko zagotovimo ustrezno pravno svetovanje preko klica na 051 368 812 ali pisno preko info@pravnisos.si. Svoje vprašanje pa lahko posredujete tudi preko našega spletnega obrazca »kontaktirajte nas«.