Pravice potnikov v avtobusnem prometu

Vaše pravice ob zamudi ali odpovedi avtobusnega prevoza

Pravice potnikov v avtobusnem prometu v Evropski uniji ureja Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.2.2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004.

Splošne pravice potnikov linijskega avtobusnega prevoza v EU

Evropska zakonodaja potnikom avtobusnega prometa po celotnem ozemlju EU zagotavlja enake pravice. Zgornja uredba ureja linijski avtobusni promet (torej ne vključuje avtobusnih prevozov v režiji potovalnih agencij in ostalih organizacij ali ljudi) na dolgih razdaljah, to je vsaj 250km.

Uredba določa, da mora biti cena in ostali pogoji za posamezen linijski prevoz enaki za vse potnike (nediskriminacija glede na narodnost). Dalje določa, nediskriminatorno obravnavo invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo, kar velja predvsem za postaje, vendar zajema tudi sama prevozna sredstva. Če oseba z zmanjšano mobilnostjo za potovanje potrebuje spremljevalca, mora slednji potovati brezplačno.

Posebno gre opozoriti, da Uredba dovoljuje državam EU, da iz pravic, ki jih določa Uredba izvzamejo linijske proge, kjer večji del prometa poteka zunaj EU, čeprav sta začetek in cilj potovanja potnika v državi članici. Zato velja pri nakupu avtobusne karte še posebna previdnost.

Pravice potnikov v primeru zamude ali odpovedi linijskega avtobusnega prevoza v EU

Vsak potnik ima med čakanjem na avtobus, ki zamuja (ali je odpovedan), pravico do ustreznih in pravočasnih informacij. V nekaterih primerih so potniki upravičeni do odškodnine oziroma povračila denarja za vozovnico, kot prikazuje spodnja tabela:

Dolžina prevoza odpoved zamuda Dodatna okoliščina Pravice potnika posebnosti
več kot 250km da vsaj 120min – povračilo vrednosti vozovnice

– če potnik zaradi odpovedi/zamude prevoza ne more uresničiti namena potovanja, je upravičen do brezplačnega prevoza na začetno točko potovanja

– prevoz do načrtovanega cilja pod podobnimi pogoji, kot odpovedan avtobus ob prvi možnosti in brez doplačila

– v primeru nezagotovitve vseh pravic pritožba uradnemu neodvisnemu organu, ki je zadolžen za obravnavo pritožb v avtobusnem prometu v vsaki posamezni državi članici EU

– upravičenost zahtevati odškodnino v višini največ do zneska 50% cene vozovnice

več kot 250 km da vsaj 90 min trajanje poti več kot 3h – brezplačna hrana in pijača, glede na dolžino zamude

– če je potrebno na naslednji prevoz počakati čez noč, prenočišče v vrednosti vsaj 80 EUR (največ 2 noči)

Potnik ni upravičen do plačila prenočišča, če je avtobusni prevoz odpovedan ali zamuja zaradi izrednih vremenskih razmer ali naravne nesreče.

 

Dodatni primeri, ko so potniki upravičeni do odškodnine

Potniki so v posebnih primerih upravičenih do dodatne odškodnine, vendar zakonodaja ne določa fiksnega zneska in sicer v naslednjih primerih:

  • poškodba v prometni nesreči na poti, ki je daljša od 250 km;
  • smrt potnika v prometni nesreči na poti, ki je daljša od 250km – do odškodnine so upravičeni njegovi dediči;
  • poškodba ali izguba prtljage in drugih predmetov bodisi tekom vožnje bodisi v prometni nesreči – v obeh primerih to velja za poti daljše od 250 km.

Kje uveljaviti svoje pravice?

Pritožbo in zahtevek za izplačilo odškodnine najprej naslovite na prevozno družbo, s katero ste potovali oziroma pri kateri ste kupili vozovnico. Za uveljavljanje svojih pravic imate 3 mesece časa od nastanka neljubega dogodka. Prevozniška družba se mora na vašo pritožbo oziroma zahtevek odzvati v roku 1 meseca od prejetja vašega zahtevka ter najkasneje v 3 mesecih po prejemu zahtevka tudi dokončno odločiti.

Če z dogovorom oziroma odločitvijo avtobusnega prevoznika niste zadovoljni, se lahko obrnete na neodvisni pristojni nacionalni organ za reševanje pritožb in zahtevkov avtobusnega prometa. V Sloveniji je to Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Seznam organov v vsaki državi članici EU najdete na spodnji povezavi:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/2011_0181_national_enforcement_bodies.pdf

Kontaktirajte nas, naši strokovnjaki vam bomo pomagali tekom celotnega postopka uveljavljanja pravic oziroma bodo na podlagi vašega pooblastila v vašem imenu uveljavljali vaše pravice.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.