Novosti za normirance v letu 2018

Novela Zakona o dohodnini za normirance 

Objavljena je novela ZDoh-2S, ki normirancem prinaša v letu 2018 določene spremembe, ki naj bi odpravile pomanjkljivosti dosedanjega sistema. Določajo se novi pogoji za obvezni izstop iz sistema normiranih odhodkov, na novo se določa maksimalna višina normiranih odhodkov, ki se priznavajo zavezancu in seštevajo se prihodki povezanih oseb za ugotavljanje praga prihodkov za izstop iz normiranosti.

Kljub napovedim, da se bo v večji meri spremenila obdavčitev dohodkov iz dejavnosti, se to ni zgodilo in v letu 2018 boste deležni le določenih sprememb, ki preprečujejo zlorabo tega sistema.

Pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti, z upoštevanjem normiranih odhodkov, se torej ohranja višina normiranih odhodkov na 80 odstotkov in cedularna 20-odstotna obdavčitev, vendar pa se normirancu priznava 40.000 EUR kot maksimalna višina normiranih odhodkov oz. 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

V sistemu normirancev boste lahko poslovali le, če vaše povprečje prihodkov iz dejavnosti, dveh zaporednih predhodnih let ne presega 150.000 EUR letno. Po novem lahko zavezanec ostane normiranec, če ima v dveh zaporednih predhodnih letih skupno do 300.000 EUR prihodkov.

Novost v omenjeni noveli je tudi seštevanje prihodkov normiranca s prihodki povezanih oseb pri ugotavljanju praga prihodkov za izstop iz normiranosti. Le v primeru, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov sheme poslovanja s povezanimi osebami (verižno ustanavljanje zavezancev in prelivanje prihodkov), ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, se prihodki med povezanimi osebami ne bodo seštevali.

Omenjena novela je aktualna tudi za vse fizične osebe z dejavnostjo, ki bodo v letu 2018 urejale svoj status Airbnb sobodajalca in bodo prepoznale sistem normiranih odhodkov kot davčno najboljšo rešitev. Več o tem si lahko preberete v članku Airbnb – pravni in davčni vidik.

Pravno in davčno pomoč poiščite v našem omrežju pravnih in davčnih nasvetov, s klikom na »Kontaktirajte nas«.