Kupoprodajna pogodba za stanovanje in vzorec kupoprodajne pogodbe | Pravni SOS

Kupoprodajna pogodba za stanovanje in vzorec kupoprodajne pogodbe

Sestavine kupoprodajne pogodbe za stanovanje in vzorec pogodbe

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino se mora skleniti v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, ni veljavna. Poleg tega pa mora vsebovati še sestavine kot na primer navedbo, kdo sta pogodbeni stranki, predmet pogodbe, ki mora biti določen oziroma določljiv, ceno, datum sklenitve pogodbe, navedbo morebitnih pogojev ter sankcije za neizpolnitev pogodbe ter določitev morebitnih zavarovanj za izpolnitev pogodbe (npr. določitev are).

Za vas smo pripravili vzorec kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, ki vam bo v pomoč, v vašem primeru. Naj vas še opozorimo, da sama sklenitev in izpolnitev prodajne pogodbe še ne pomeni tudi prenosa lastništva. Za to je potrebna še t.i. intabulacijska klavzula.Se želite prepričati ali je vaša pogodba skladna z veljavno zakonodajo? Kontaktirajte nas in naši pravni strokovnjaki vam bodo priskočili na pomoč.

IKONA_PRILOGA_MALA_V1Kupoprodajna pogodba za stanovanje – vzorec Pravni SOS