Ne zamudite oddati vloge ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

5.2.2018 je rok za nekatere vloge in zahtevke

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane naj vloži zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave in tisti, ki želi spremeniti podatke. Davčni organ bo upošteval le vloge, ki jih bo prejel do 5. februarja tekočega leta za preteklo davčno leto. Tisti, ki ste doslej pozabili na oddajo vloge, lahko  5.2.2018 le to posredujete priporočeno po pošti, saj se bo kot dan vložitve vloge štelo dan oddaje na pošto. Če pa jo boste oddali prek eDavkov (kot fizična oseba tudi brez digitalnega potrdila), pa boste vlogo lahko oddali do 20.2.2018.

5.2.2018 je tudi rok za oddajo:

  • Zahtevka za znižanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov kot so npr. stroški prevoza, prenočitev itd..
  • Vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost.