Dolžnosti policije pri lažjih prometnih nesrečah

KAJ STORITI, KO POVZROČITELJ NESREČE NE ŽELI PREVZETI KRIVDE?

V kolikor se vam je zgodila prometna nesreča in ste imeli pri sporazumevanju o krivdi težave z drugim soudeležencem, ste najverjetneje poklicali policijo. Se težave niso rešile, ker je policija odstopila od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov?

V izogib težavam vam na kratko predstavljamo dolžnosti policije ob prometni nesreči I. kategorije, torej v primeru nesreč, pri katerih je nastala samo materialna škoda.

Pri prometnih nesrečah z materialno škodo (I. kategorija) namreč ni potrebna prisotnost policije. Če eden od udeležencev prizna krivdo, poskrbite najprej za fotografiranja prizorišča, poškodovanih vozil in seveda v prvi vrsti preverite zdravstveno stanje udeleženih v prometni nesreči. Umaknite vozila z vozišča, da ne ovirate prometa, izpolnite Evropsko poročilo o nesreči in si s povzročiteljem izmenjajte podatke za uveljavljanje povračila škode pri zavarovalnici. Če je povzročitelj nesreče udeležen z vozilom, registriranim v tujini, potrebujete tudi kopijo zelene karte o zavarovanju vozila. Brez izpolnjenega Evropskega poročila o nesreči, lahko ob nepredvidljivem razvoju škodnega primera tvegate, da zavarovalnica reši odškodninski zahtevek po temelju deljene odgovornosti. Če zaradi prometne nesreče občutite bolečine ali sumite na telesne poškodbe, obiščite zdravnika čim preje. V nadaljevanju se boste lahko odločili ali na temelju povzročenih telesnih poškodb terjate tudi odškodninsko odgovornost od povzročitelja prometne nesreče.

Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije, pri kateri je nastala le materialna škoda, če ga o njej obvesti udeleženec prometne nesreče v roku 24 ur od nastanka prometne nesreče in tudi, če ga obvesti oseba, ki ni udeleženec te nesreče. Preverite splošne pogoje zavarovanja, ki lahko določajo obveznost obveščanja policije o prometni nesreči, četudi gre le za materialno škodo. Če namreč ne ravnate v skladu s splošnimi pogoji zavarovanja, vam lahko pripišejo kršenje pogodbe.

Policist lahko odstopi od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z majhno poškodbo, pri čemer mora o tem obvestiti udeležence prometne nesreče. Še predno pa odstopi od tega, mora ugotoviti, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu. Če ugotovi, da pogoj ne izpolnjujeta, bo vršil nadaljnje postopke.

Ob nastopu primera prometne nesreče I. kategorije, ko se z udeležencem ne morete sporazumeti o krivdi, pokličite policijo, ki mora v skladu s četrtim odstavkom 111. členom Zakona o pravilih cestnega prometa, ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev o prekršku. Policijski zapisnik v tem primeru predstavlja pomoč zavarovalnici za reševanje odškodninskega zahtevka in brez njega ste lahko velikih težavah. Seveda vam priporočamo, da za pomoč zaprosite tudi morebitne priče, od katerih poskušajte pridobiti pisne izjave o poteku prometne nesreče in njihove kontakte, ker jih boste morda še potrebovali.

Prisotnost policije se sicer zahteva tudi v primeru, če je pri prometni nesreči nastala večja materialna škoda ali pa telesna poškodba ali če od povzročitelja ali drugega soudeleženega voznika ne morete dobiti vseh potrebnih podatkov. V primeru, ko udeleženec naknadno sumi na telesne poškodbe in zdravnik izda potrdilo o telesni poškodbi, ne gre več za prometno nesrečo I. kategorije, ampak za prometno nesrečo II. ali III. kategorije.

Za pravno pomoč lahko kontaktirate tudi naše pravne strokovnjake na info@pravnisos.si ali pokličete na 051 368 812. Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.